3220 0111 info@incento.com

Incentos projektlederuddannelse

Projektledere skal skabe og facilitere resultater og udvikling af både organisation og mennesker

Incentos Projektlederuddannelse sætter dem i stand til at gøre netop dette.

De traditionelle metoder og værktøjer skal sidde på rygmarven, ligesåvel som kendskabet til metodernes begrænsninger – derudover skal man som projektleder være bevidst om, hvordan man leder teams og projekter i situationer præget af social, organisatorisk og politisk kompleksitet, der sætter traditionel styring skakmat.

Projektlederuddannelsen opkvalificerer deltagerne med udgangspunkt i deres egne erfaringer og baggrund. Vi træner med realistiske cases og dilemmaer, der kommer hele vejen rundt – lige fra værktøjer og narrative metoder over personlige lederkompetencer, lederroller og samarbejdsformer til målstyring og strategisupport.

 

Virksomhedenes/Organisationens udbytte

 • En mere effektiv gennemførelse af mindre og større projekter eller vigtige opgaver
 • Bedre og smidigere samarbejde på tværs af organisationen
 • Øget fokus på kundeværdi og -inddragelse.

Deltagernes udbytte

 • Styr på de væsentligste projektværktøjer – i et omfang, der matcher projektet/opgaven
 • Vigtig indsigt og træning i kommunikations- og forandringsmetoder
 • Styrkelse af det relationelle arbejde, der er afgørende for at lykkes med projekter
 • Bliver i stand til at agere projektleder i komplekse omstændigheder præget af uforudsigelighed
 • Kan udvikle egne tilgange til at håndtere klassiske, men stærkt kontekstafhængige, projektlederdilemmaer

Målgruppe

 • Projektkoordinatorer, tovholdere, projektledere in spe, medarbejdere – der:
  • Deltager i projekter på tværs af team og/eller organisation
  • Har ansvar for at koordinere bestemte dele af projekter eller tværgående opgaver
  • Har eller står over for at skulle have ansvar for mindre projekter

På uddannelsen tager vi udgangspunkt i Incentos model: Ledelse af Projekter og Mennesker

Modellen kan anvendes som supplement til diverse projektmodeller og tilgange, såsom IPMA, Prince2 mv. Incentos model har til formål at sætte fokus på, hvordan projektlederen leder projektteam og interessenter i hver af projektets faser.

Mulighed for både eksamen og/eller økonomisk refusion

Kurset kan tilpasses rammerne for såvel akademi- som diplomfag. På denne måde kan man tage dette kursus, så det bliver en del af akademi- eller diplomuddannelsen i Ledelse.  Hvis man tager kurset som del af akademi- eller diplomuddannelsen i Ledelse, vil det være udbudt af enten Copenhagen Business Academy eller SMART Academy.
Læs mere om Copenhagen Business Academy og SMART Academy her.

Det betyder, at virksomheden/organisationen kan opnå refusion for den enkelte deltager, hvis deltageren lever op til gældende krav. Samtidig betyder det, at deltageren opnår mulighed for at erhverve sig 5 eller 10 ECTS-point ved bestået afsluttende eksamen.

Altid kundetilpasset

Vi tilpasser altid vores ydelser til den specifikke kontekst, de skal skabe værdi i. Det sker gennem tæt dialog med fokus på jeres behov koblet med vores mangeårige erfaring inden for området.

Læs her to cases om vores arbejde med projektledelse

       

 

Skal vi tale sammen?

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om vores ydelser.

Tlf: 3220 0111

Send os en besked