3220 0111 info@incento.com

Projektledelsesforløb i Danfoss

Projektledelse i et bredere perspektiv

Formålet med at gennemføre et projektledelsesforløb i Danfoss var at arbejde med projektledelse i et praksisorienteret perspektiv ved bl.a. at se på de udfordringer og påvirkninger fra omgivelserne, en projektleder møder. Frank Neidhardt og Tine Cas fra Danfoss fortæller her, hvordan de burger læringen fra kurset i praksis.

Frank Neidhardt lægger ud med at fortælle, at han gik til kurset med todelte forventninger:
Jeg står over for at skulle have ansvar som projektleder for et nyt projekt, så på den ene side forventede jeg at få nogle konkrete værktøjer til, hvordan man griber et projekt an og styrer det i praksis, og på den anden side forventede jeg at lære noget om at have med mennesker at gøre, hvilket jo er en vigtig del af projektledelse. Begge forventninger blev i høj grad indfriet!”

Tine Cas fortæller, at han generelt forventede at se projektledelse i et bredere perspektiv, og forventningerne blev i høj grad indfriet: ”Kurset gav et rigtig godt overblik over, hvad projektledelse er – både de sædvanlige værktøjer og nye tilgange. Det gav et langt bredere perspektiv på projektledelse, end vi er vant til at arbejde med”.

Det var ikke første gang, Frank Neidhardt deltog i et ledelseskursus, men han fik alligevel mange nye erfaringer:
”Forløbet adskilte sig fra andre kurser, jeg har været på, der typisk har fokuseret på det teoretiske og selve værktøjerne. I Incentos forløb var der meget mere praktik, og det gav mulighed for at prøve tingene i praksis og netværke med de andre deltagere

The Cynefin Framework

Også i det indholdsmæssige var der nyt under solen:
”Blandt andet The Cynefin Framework var nyt for mig, og det var meget lærerigt at få en konkret metode til at angribe ledelsesudfordringen i praksis. Kurset illustrerede rigtig godt, både teoretisk og praktisk, hvordan man reagerer, når nye situationer opstår. Frem for at lægge en femårsplan skal man hellere fastsætte nogle milepæle og løbende gøre status”.

Tine Cas havde heller ikke hørt om Cynefin-konceptet før, men det gav ham en ny forståelse af både tidligere og igangværende projekter: ”Cynefin giver en god indgangsvinkel til et hvilket som helst projekt, hvad enten det er stort eller småt, simpelt eller komplekst […] Jeg har tidligere deltaget i et ret komplekst udviklingsprojekt, og nu er jeg projektleder på et mindre projekt, som hører mere til i det simple domæne. Jeg kan virkelig se forskellen på, hvordan de to projekter skal ledes.”

Fra management til leadership

Koblingen mellem management og leadership var en central del af forløbet i Danfoss. Frank Neidhardt var positivt overrasket over leadership-delen, der blandt andet omhandlede den menneskelige faktor i projektledelse.

”Jeg har lavet DISC-analyser mange gange før, men bliver aldrig træt af det. Det er rigtig brugbart, også i forhold til at lære sine kolleger at kende. Hvis jeg fik ansvar for en gruppe mennesker i dag kunne jeg godt forestille mig at lave en DISC-analyse eller lignende, både for at jeg kunne lære dem at kende og for at de kunne lære hinanden at kende. ”

Tine Cas vidste ikke på forhånd, hvad han skulle forvente af ledelses-delen, fordi det er usædvanligt, at det fylder så meget i et projektledelseskursus, men efterfølgende var han begejstret:
“De fleste af deltagerne, inklusiv mig selv, ville gerne have haft endnu mere tid til at arbejde med ledelse – især med øvelserne, som virkelig var mind-opening!”

Konkrete værktøjer

Tine Cas’ projekt er i startfasen, men han har allerede brugt flere af de værktøjer, der blev præsenteret på kurset i relation til planlægning af projektet og nedbrydning af opgaver i mindre dele.
Selvom Frank Neidhardts eget projekt endnu ikke for alvor skudt i gang, har han også fået stort udbytte af projektledelsesforløbet:

”I forhold til mit eget projekt har jeg bestemt kunnet bruge nogle af værktøjerne i de indledende analyser. Når jeg står over for konkrete udfordringer vil jeg kunne se på alle værktøjerne og finde det mest relevante, alt efter om det er tidsstyring eller den menneskelige faktor, der er i fokus”.

Skal vi tale sammen?

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om vores ydelser.

Tlf: 3220 0111

Send os en besked