3220 0111 info@incento.com

Incentos Persondatapolitik

Incentos Persondatapolitik

§ 1 Introduktion

Incentos persondatapolitik beskriver, hvordan Incento A/S indsamler og anvender dine persondata, når du bruger vores hjemmesider, tjenester og ydelser.Ved at gøre brug af vores hjemmesider og tjenester accepterer du Incentos persondatapolitik og vilkårene heri, og du giver samtidigt udtrykkeligt samtykke til at Incento A/S kan indhente dine persondata.

Har du spørgsmål til Incentos Persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte os.

 Hvis du ikke ønsker at acceptere Incentos Persondatapolitik, bedes du give udtrykkeligt besked om dette til den dataansvarlige i Incento A/S, Jais Sørensen. Vær opmærksom på, at manglende accept kan medføre, at Incento A/S ikke kan servicere forholdet, som ellers er påkrævet via gældende lovgivning.

 

§ 2 Hvilke personoplysninger indsamler vi – og hvorfor?
Incento A/S har brug for visse personoplysninger for at handle med dig og din virksomhed, opretholde servicering af kundeforholdet samt markedsføre produkter og ydelser. Visse oplysninger indsamles og behandles efter lovkrav i hvidvasknings- og bogføringsloven.

Personoplysninger dækker data, der kan bruges til at identificere personer, herunder – men ikke begrænset til – navn, alder, stilling, adresse, e-mailadresse og andre kontaktoplysninger. Ligeledes indeholder personoplysninger eksempelvis information om organisatoriske forhold relevant for vores opgaveløsning, købshistorik, økonomiske oplysninger mv., der benyttes i opretholdelse og vedligeholdelse af forholdet mellem Incento A/S og vores samarbejdspartnere (kunder, leverandører mv.).

 Oplysninger kan eksempelvis blive indsamlet og behandlet, når du besøger vores hjemmeside (www.incento.com) eller retter henvendelse telefonisk, skriftligt eller på anden vis.

Incento A/S indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere eller markedsføre ydelser og produkter, behandle forespørgsler, udarbejde tilbud o. lign. Incento A/S køber ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand.

 

Før-kundeforhold

Vi indsamler og opbevarer kontaktoplysninger (navn, stilling, organisation, e-mail og telefonnummer), som du eller din organisation giver os, eller som findes offentligt tilgængeligt.

Vi gemmer også oplysninger, du giver os, som er relevante for at afgive et tilbud eller indlede en dialog med henblik på salg og/eller faglig erfaringsudveksling.

Vi bruger disse data til at forstå indkøbsmønstre og behovsudvikling, så vi kan målrette vores ydelser bedst muligt. Kun konsulenter med et kontraktligt samarbejdsforhold til Incento kan tilgå disse oplysninger.

Hjemmeside (www.incento.com)

Vores hjemmeside benytter cookies til at indsamle statistik, forbedre hastigheden og til at sikre vores side. Vi bestræber os på at indsamle et absolut minimum af oplysninger og sikre, at de ikke bliver, misbrugt, videregivet eller offentliggjort.

 Incento A/S anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik. Data deles udelukkende med Google, og altid i anonymiseret form. Privatlivsvilkår for Google Analytics findes på www.google.com/privacy.

§ 3 Videregivelse af persondata
De personoplysninger, Incento A/S indsamler og behandler, vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart uden dit samtykke. Incento A/S kan dog videregive persondata til tredjeparter (eksempelvis vores samarbejdspartnere og databehandlere) for at kunne levere ønskede tjenester til dig. I disse tilfælde vil Incento A/S kun videregive persondata til tredjeparter, som kan behandle dine data med den fornødne sikkerhed, fortrolighed og integritet.

Incento A/S kan indsamle og videregive statistiske oplysninger om din brug af vores tjenester med hensyn til forbedring og videreudvikling af vores hjemmeside eller andre tjenester. Disse oplysninger behandles kun i anonymiseret form.

§ 4 Hvor længe opbevarer vi persondata?
Incento A/S opbevarer persondata i det tidsrum, der er nødvendigt for ovenfor beskrevne formål (jf. § 2). Efter udløbet af denne periode vil Incento A/S slette alle dine persondata.

Fordi vi ofte leverer ydelser over tid til vores kunder, sletter vi først oplysninger om kunden (organisationen og kontaktperson(er)) samt tilbud/den leveranceaftale og evt. kontrakt efter 5 år, og tidligst når verserende sager og/eller formuerettelige krav (f.eks. garantiforpligtelser) er afsluttede eller forældede.

Vi sletter e-mails, som ikke længere har relevans for vores opgaveløsning eller tilbudsgivning inden for to år.

E-mails med personfølsomme oplysninger slettes omgående efter læsning, eller så snart vi ikke længere har konkret behov for oplysningerne.

Ved et aktivt kundeforhold eller et potentielt kundeforhold, opbevares dine data så længe som nødvendigt, for at vi kan servicere dig. Afbrydes kundeforholdet, opbevares dine data op mod to år, alt efter karakteren af dataene.

Du kan til hver en tid bede om indsigt i eller sletning af dine data. I henhold til bogførings- og hvidvaskningsloven bevares alle transaktionelle data, inkl. kontakt- og firmaoplysninger i fem år.
Hvis du søger en stilling hos os, opbevarer vi dine oplysninger i op til 6 måneder.

 

§ 5 Hvordan opbevarer vi persondata?
Dine oplysninger lagres som udgangspunkt på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af en tredjepart (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på vegne af Incento A/S i henhold til denne datapolitik og gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Dine persondata kan i visse tilfælde blive overført til, opbevaret eller behandlet i lande uden for EU. Ved at give dine oplysninger til Incento A/S og gøre brug af vores tjenester og ydelser, giver du udtrykkeligt samtykke til, at dine persondata kan overføres til samt behandles eller opbevares i lande uden for EU. Incento A/S har truffet passende foranstaltninger for at sikre, at dine persondata behandles sikkert og i overensstemmelse med Incentos persondatapolitik.

§ 6 Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at Incento A/S kan behandle dine oplysninger. I så tilfælde bedes du kontakte den dataansvarlige i Incento A/S.

§ 7 Indsigt i dine oplysninger
Du kan til enhver tid anmode om at få indsigt i, om Incento A/S behandler oplysninger om dig. I givet fald vil vi oplyse dig, hvilke persondata vi behandler, formålet med behandlingen, samt hvorvidt dine persondata er videregivet til tredjeparter. Du har ret til at modtage en kopi af alle oplysninger om dig.

§ 8 Øvrige rettigheder
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod at Incento A/S behandler dine persondata.
Du har ret til at få slettet eller blokeret persondata, der er vildledende, ukorrekte eller behandles i strid med gældende lovgivning. Data, der kræves opbevaret ift. lovgivning, kan ikke slettes på anmodning.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse, hvis du mener, at Incento A/S behandler dine persondata i strid med gældende lovgivning.

§ 9 Datalækage
Ved mistanke om datalækage fra Incento A/S’ interne servere eller hos eksterne partnere iværksættes en række initiativer, der skal sikre vores kunder og brugere bedst muligt.
Dette indebærer bl.a. afdækning af den potentielle skades omfang, meddelelse til potentielt ramte kunder og brugere, meddelelse til Datatilsynet samt handlinger, der skal forsøge at inddæmme omfanget af skaderne.
Har vi mistanke om datalækage, vil alle implicerede blive informeret inden for 72 timer. Har du mistanke om, at data er lækket fra Incento A/S, bedes du kontakte os.

Opdatering af Incentos Persondatapolitik

Incento A/S forbeholder sig retten til at opdatere og ændre Incentos Persondatapolitik.
Den til enhver tid gældende persondatapolitik kan findes på denne side.

Dette er version 1.2 af den 9. september 2019.

Skal vi tale sammen?

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om vores ydelser.

Tlf: 3220 0111

Send os en besked