3220 0111 info@incento.com

Projektledelse i Ærø Kommune

Ærø Kommune logo

Projektledelse til at styrke værdiskabelsen og det tværorganisatoriske samarbejde

Projektledelse er blevet en fast bestanddel af den organisatoriske hverdag, og kundskaben at kunne lede projekter succesfuldt vægtes derfor højere og højere. Det er også tilfældet i Ærø Kommune, hvorfor man i 2022-2023 indledte samarbejde med Incento for at styrke kendskabet til projektledelse som metode. Intentionen var at sikre både stærkt fokus på værdiskabelsen hos borgerne og styrke samarbejdet på tværs i organisationen. Ud fra en klar overbevisning om, at hvis man skulle lykkes med det, skulle man også afsætte tid til at klæde medarbejderne på til det.

En god rygsæk

I vores arbejde med projektledelse fokuserer vi aldrig på at få projektledere til at følge én bestemt model, trin for trin. Dertil er virkeligheden stort set altid for dynamisk. Men vi fokuserer altid på at træne nogle af de vigtigste grundværktøjer for projektlederen, og dermed opbygge en værktøjskasse, de kan plukke af, alt efter hvad projektet og kontakten kalder på

Et andet væsentligt greb var, at vi arbejdede med cases fra medarbejdernes egen hverdag. På den måde blev forløbet ganske kontekstnært, hvilket havde stor betydning for værdien.

Jeg lærte om projektledelsens forskellige faser og fik trykprøvet dem og selve projektet sammen med mine kollegaer. Efter kurset følte jeg mig klar til at gå ud og søsætte projektet – og følte, at jeg havde fået en god rygsæk med brugbare redskaber, jeg kunne hive fat i, i løbet af projektperioden også der, hvor projektet ikke går som forventet,” fortæller sundhedskoordinator Pernille Rønn Bolding.

Endnu bedre borgerløsninger

På forløbet var der også kraftigt fokus på forandringsperspektivet. Alle projekter “piller” nemlig ved nogens virkelighed, og det skal man være opmærksom på.Ligesom man også skal være opmærksom på, at projekter ofte skal føres ud i en virkelighed, hvor man langt fra altid kan forudse, hvad der kommer til at ske, når man går i gang.

 “Kurset skabte en positiv forandring, ved at vi fik konkrete værktøjer til, hvordan vi kan arbejde med projekter i en omskiftelig hverdag, hvor intet er skrevet i sten, når mennesker mødes, og der opstår forandringer eller nye muligheder,” forklarer Pernille Rønn Bolding. 

Hun pointerer også, at den praktisk erfaring  med og viden om projekter kan bruges mere bredt i den daglige opgaveløsning og dermed være medvirkende til at skabe de bedst mulige borgerløsninger.

Skal vi tale sammen?

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om vores ydelser.

Tlf: 3220 0111

Send os en besked