3220 0111 info@incento.com

Projektledelse til Spejdernes Lejr

Tværfaglighed i højsædet i projektledelsestræningen

Tre hold af cirka 40 deltagere blev gennemført efter uddannelsens start i foråret 2015. Deltagerne var både medarbejdere i Sønderborg Kommune og spejdere fra hele landet – alle med nøgleroller i opbygningen af danmarkshistoriens største lejr.

Sønderborgs kommunaldirektør, Tim Hansen, fortæller om baggrunden for uddannelsen:

– I Sønderborg Kommune arbejder vi stadigt mere tværfagligt, både i konkrete projekter, og når vi løser daglige driftsopgaver. Det kræver dygtige og engagerede projektledere. Samtidig får vi de bedste resultater i samspil med vores lokale og private aktører, hvorfor det var helt naturligt at samarbejde med Spejderne om uddannelsen.

Projektlederuddannelsen til Spejdernes Lejr kører videre i form af weekendkurser rundt omkring i landet, hvor undervisningen varetages af spejdere, som plejer at undervise på spejdernes kursuscentre. Desuden er der klargjort et program med e-learning.

Læring på kryds og tværs

Signe Lund Christensen, der er funktionschef i et af lejrorganisationens 11 hovedudvalg, Politik og Identitet, høstede et 12-tal til sin eksamen på projektlederuddannelsen. Hun tog i sin eksamen udgangspunkt i et udsnit af de opgaver, hendes udvalg står for.

– Jeg har taget fat i, hvordan vi planlægger besøg af landspolitikere på lejren. Det er en udfordring at sørge for, at de bliver vist rundt på lejren, og at de kommer ud til aktiviteter, der understøtter den fortælling, vi gerne vil have frem. Vi har aktivitetsfolk, som skal klædes på til at komme med de rette budskaber, og hvordan gør vi så det? Det er af stor betydning for os som spejderkorps, at det går godt, når vi har adgang til højt profilerede beslutningstagere, siger Signe, som har været begejstret for uddannelsen.

– Jeg er sikker på, at uddannelsen som helhed har gavnet lejrens organisation. Det er godt at mødes på kryds og tværs og lære om ting, som man ikke selv kunne have tænkt over, siger Signe.

Diversitet og professionel ildhu

Deltagerne på uddannelsen kom fra vidt forskellige baggrunde, hvilket gav en usædvanlig opgave for chefkonsulent hos Incento Niels Levinsen, som stod i spidsen for undervisningen på projektlederuddannelsen:
– Så sker der noget helt andet, end når alle kommer fra samme sted. Også deltagerne fra spejdersiden har været indbyrdes meget forskellige. Det har været en stor fornøjelse.

Niels Levinsen har selv været KFUM-spejder og var på lejr på Als “i tidernes morgen”:
– Jeg kan konstatere, at der virkelig er sket udvikling i spejderbevægelsen siden da. De går til opgaven med en topprofessionel ildhu. Alene det, at de bygger projektlederuddannelsen ind i planlægningen af lejren, giver et enormt værdifuldt udbytte.

 

Fakta om Spejdernes Lejr 2017

    • Spejdernes Lejr 2017 er danmarkshistoriens største lejr med ca. 40.000 deltagere – heraf op mod 6000 internationale – og ca. 15.000 gæster dagligt.

    • Lejren arrangeres af de fem danske spejderkorps: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De Grønne Pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig. De indgår i foreningen Spejderne, som i 2014 udvalgte Sønderborg som værtskommune blandt 21 ansøgerkommuner og indgik en partnerskabsaftale med kommunen.

Skal vi tale sammen?

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om vores ydelser.

Tlf: 3220 0111

Send os en besked