3220 0111 info@incento.com

Projektledelse og forandringsledelse i Svendborg Kommune

Projektledelse i praksis

Projektleder Christina Stavnsbjerg og Viceleder Ole Starklint fra Svendborg Kommune fortæller, hvordan de integrerer læringen og de konkrete værktøjer fra Incentos kurser i projekt- og forandringsledelse i deres daglige arbejde.

Christina Stavnsbjerg, projektleder i Jobcenter Svendborg,har deltaget i Incentos projektlederuddannelse . Hun oplever, at kursets teknikker er direkte anvendelige i hendes funktion som projektleder: ”Det, jeg synes er så fint ved uddannelsen, er, at den giver nogle praktiske værktøjer til at komme i gang med projektledelse, herunder situationsanalyse, interessentanalyse og ikke mindst at brække opgaver ned og sætte dem op i en handleplan. Over det ligger jo også, at man får et indblik i hele systematikken bagved, så man gør tingene i den rette rækkefølge.”

Bevidsthed og nye perspektiver

I sit arbejde på jobcenteret er Christina bl.a. ansvarlig for implementeringen af lovændringer, og her oplever hun, at værktøjerne fra uddannelsen gav hende inspiration til nye måder at gribe tingene an på: ”Lige nu er jeg projektleder på implementeringen af en kontanthjælpsreform i jobcenteret, og der har jeg brugt både projektcharteret, interessantanalysen og work breakdown structure til at få struktureret forløbet og dannet nogle arbejdsgrupper ud fra de klumper af opgaver, vi har. Samtidig bruger vi Gantt-kortet til at definere, hvem der skal løse opgaverne, hvornår de skal være løst og ikke mindst i hvilken rækkefølge, de skal løses.”

Ole Starklint, der er viceleder på Svendborg Ungdomsskole og deltog i samme forløb som Christina, kan mærke effekten af uddannelsen i hverdagen: ”Kurset har primært øget min bevidsthed om processerne. Mange af teknikkerne brugte jeg i praksis allerede, men jeg har fået nogle værktøjer til at strukturere mit arbejde mere end jeg har gjort før, og det har faktisk lettet mit arbejde og min kommunikation med forskellige interessenter. Jeg har simpelthen fået værktøjer som jeg kan bruge til at præsentere ideer med.”

Samspillet mellem projekt- og forandringsledelse

Både Ole og Christina fik stort udbytte af uddannelsens samspil mellem projektledelse og forandringsledelse: ”De to kurser taler sammen, og der er en fin rød tråd mellem de to moduler, selvom de er meget forskellige. Projektledelse er i sagens natur meget struktureret, mens der i forandringsledelsen er mange ubekendte, og man skal være klar på det uventede. Jeg synes, at det var to eksemplariske kursusforløb.” udtaler Ole.

Deltagerne peger endvidere på, at uddannelsen har givet dem nogle aha-oplevelser i forhold til deres daglige arbejde: ”For mig var det forholdet mellem ego og væren fra forandringsledelsesmodulet,” fortæller Christina. ”Jeg kan se, at jeg reagerer uhensigtsmæssigt i forhold til forandringer, når mit ego bliver aktiveret, og med den viden kan jeg hæve mig selv op på et andet stadie og agere anderledes. Det ramte mig, for jeg kunne simpelthen se mig selv i tidligere situationer og forstå, hvad der havde været på spil.” afslutter hun.

Skal vi tale sammen?

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om vores ydelser.

Tlf: 3220 0111

Send os en besked