3220 0111 info@incento.com

Coachuddannelse i Odense og Vesthimmerland Kommuner

Borgeren ved bedst

Søren Hemmersam, jobkonsulent i Odense Kommune, og Charlotte Vestrup, virksomhedskonsulent i Jobcenter Vesthimmerland, fortæller hvad det har betydet for deres samtaler med borgerne, at de tog Incentos Coachuddannelse.

Søren Hemmersam fremhæver som det første, at han nu giver borgerne større ansvar:
“Den største forskel i den måde, vi kommunikerer med borgerne på, er, at vi nu lægger ansvaret hos dem selv. Vi går fra at have rollen som den, der fortæller borgerne, hvad de skal, til at spørge dem, hvad de skal. Det gælder om at flippe forholdet rundt, altså så at sige at holde mund til borgeren selv finder ud af det.”

Charlotte Vestrup understreger også, at uddannelsen har gjort en væsentlig forskel:
”Den har virkelig været brugbar! Man kan naturligvis ikke gå ud og coache alle, men det at have spørgeteknikkerne og vide, at det er fokuspersonen der bedst ved, hvad han kan, er super gavnligt for ens relation til borgerne.”

Opmærksomhed på individets styrker

Der er forskel på, hvordan deltagerne på Coachuddannelsen anvender deres nye kompetencer i dagligdagen, men både Søren og Charlotte bruger coaching-tankegangen i flere sammenhænge i deres professionelle liv.

Søren fortæller: ”Nogle af medarbejderne har primært taget de generelle aspekter til sig, mens andre, inklusive mig selv, er gået meget videre med coaching-tankegangen og implementerer den i vores projekter”. Som eksempel nævner han opmærksomheden på individets styrker: ”Jeg bruger blandt andet meget det at se på, hvilke styrker folk har, for at få afklaret, hvilken retning der er bedst for dem i forhold til uddannelse og jobmarked”.

Charlotte Vestrup arbejder med coachingen fra to forskellige vinkler:

For det første bruger jeg coaching i mit arbejde som virksomhedskonsulent, i mine samtaler med borgerne. Det kan være svært at være 100 % coach, for det kan jo aldrig blive et helt magtfrit forhold, men jeg bruger coaching til at give borgerne mulighed for selv at tage ansvar og finde de løsningsmuligheder, der er bedst for dem.
For det andet bruger jeg coaching i min rolle som arbejdsmiljørepræsentant, hvor jeg blandt andet har lavet et teamcoachingforløb for et mindre team på jobcentret, som havde samarbejdsudfordringer”.

Forankring af læring i hverdagen

Både Søren Hemmersam og Charlotte Vestrup har gjort meget ud af at holde deres nye kvalifikationer ved lige, og Søren er endda i færd med at udbygge sin uddannelse med en Master Coachuddannelse, der blandt andet fokuserer på positiv psykologi.

Charlotte har derimod indgået en alliance med et par kolleger om at træne de tilegnede kompetencer og derved sikre, at de vedligeholdes og udvikles:

Efter uddannelsen har jeg aftalt med to kolleger, at vi laver en hel coachingsession sammen omtrent hver fjortende dag for at komme hele vejen rundt i systematikken og holde det ved lige.”

Værdiskabelse for organisationen

Når medarbejderne vender tilbage med en coachuddannelse i bagagen, spreder begejstringen sig ofte til resten af arbejdspladsen, inklusiv til ledelsen:

Søren forklarer, at ”Udførerdelen i Odense kommune [afdelingen for arbejdsmarkedsrelaterede projekter og tilbud] har over en bred kam taget coaching til sig og breder det ud, så det bliver en grundlæggende del af afdelingens tilgang til arbejdet med borgerne.”

I Vesthimmerland er medarbejderne selv primus motor i udbredelsen af coachingtilgangen, fortæller Charlotte Vestrup:

”Vi har opfordret ledergruppen til at indkalde til en ERFA-eftermiddag, hvor os der har været på kursus mødes og får et brush-up på, hvordan de andre bruger coaching og hvilke redskaber, de særligt anvender. Selvom vi arbejder med forskellige arbejdsopgaver, kan vi sagtens inspirere hinanden og hjælpe hinanden til at holde fokus på det.”

Skal vi tale sammen?

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om vores ydelser.

Tlf: 3220 0111

Send os en besked