3220 0111 info@incento.com

Uformel ledelse

Klæd medarbejderne på til en afgørende organisatorisk rolle

(BEMÆRK: Dette er en beskrivelse af et 8-dages-forløb. Dette kan til enhver tid kortes ned og tilpasses jeres specifikke behov for værdiskabelse)

Rollen som uformel leder bliver mere og mere synlig og afgørende i en dynamisk og foranderlig virkelighed. 

Virksomheder og organisationer skal kunne agere og reagere hurtigere og hurtigere som svar på omgivelsernes omskiftelighed. Det betyder, at man i mange virksomheder og organisationer flytter beslutningskompetencer ud decentralt, til medarbejdere, der ikke nødvendigvis har nogen formelle lederbeføjelser. De medarbejdere ender dermed i et krydsfelt mellem ledere og medarbejdere, ofte uden at være klædt på til det. Det er her, at uformel ledelse for alvor skal bringes i spil.

På dette kursus sætter vi derfor fokus på netop den rolle – dens dilemmaer og paradokser, men i høj grad også, hvordan man kan gøre det til en succesfuld rolle. Uformel ledelse handler således blandt andet om gennemslagskraft, om evnen til at kommunikere og involvere, om kundskaben at kunne handle kompetent i uvished, om en stærk selvindsigt og om at kunne tage rollen og ansvaret på sig.

Virksomhedens/Organisationens udbytte

  • Mere robuste uformelle ledere – der kan indtage en ofte meget udfordrende rolle
  • Større involveringskraft i organisationen og dermed styrket samarbejde på tværs
  • Uformelle ledere, der formår at lede opad og til siden.

Deltagernes udbytte

  • Deltagerne øger deres selvindsigt og indsigt i andre mennesker – som uformel leder er netop relationen blandt ens vigtigste redskaber
  • Deltagerne styrker deres relationelle kompetencer
  • Deltagerne får praksisnære kommunikative greb til at kommunikere klart ifm. eksempelvis forandringer, motivation og forhandling
  • Deltagerne bliver i stand til effektivt at navigere i det politiske landskab i virksomheder og organisationer

Målgruppe

‘Uformel ledelse’ er for alle, der:

  • Projektledere, forandringsagenter, koordinatorer og interne konsulenter, der har ansvar for at lykkes med tværorganisatoriske opgaver, men ikke har egentlige lederbeføjelser.
  • Medarbejdere, der har ansvar for store opgaver, med eksempelvis mange interessenter.

Eksempel på afviklet model for træning af uformelle ledere:

model til uformel ledelse

BEMÆRK: Dette forløb kan altid kortes ned, så vi plukker og designer på en måde, der matcher din organisations behov og ønske om værdiskabelse.

Hvordan vi gør det og hvorfor på den måde

Vi tror på, at kompetenceudvikling og træningsforløb skal tage udgangspunkt i deltagernes egen virkelighed. Det gør det nemmere at omsætte det, vi arbejder med, i praksis. Og det vil være med til at skabe hurtigere værdi i din virksomhed eller din organisation.

Derfor kommer vi heller ikke med nye modeller, I skal til at efterleve for at få succes. Alt hvad vi gør, tager udgangspunkt i virksomhedens eksisterende modeller og koncepter – og virkeligheden, som deltagerne oplever den (se ”Kick-off” i ovenstående model).

Vi supplerer til gengæld med nye værktøjer og giver mulighed for at træne eksisterende redskaber for at blive klogere på, hvordan de skaber mest mulig værdi hos jer. Vi kalder det Local Best Practice.

Mulighed for både eksamen og/eller økonomisk refusion

Kurset kan tilpasses rammerne for såvel akademi- som diplomfag. På denne måde bliver dette kursus en del af akademi- og diplomuddannelsen i Ledelse, som udbydes af henholdsvis Copenhagen Business Academy og SMART Academy. Læs mere om Copenhagen Business Academy og SMART Academy her.

Det betyder, at virksomheden/organisationen kan opnå refusion for den enkelte deltager, hvis deltageren lever op til gældende krav. Samtidig betyder det, at deltageren opnår mulighed for at erhverve sig 5 eller 10 ECTS-point ved bestået afsluttende eksamen.

Altid kundetilpasset

Vi tilpasser altid vores ydelser til den specifikke kontekst, de skal skabe værdi i. Det sker gennem tæt dialog med fokus på jeres behov koblet med vores mangeårige erfaring inden for området.

 

Læs her om vores arbejde med uformel ledelse i DSV

DSV logo uden baggrund

 

Skal vi tale sammen?

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om vores ydelser.

Tlf: 3220 0111

Send os en besked