3220 0111 info@incento.com

Det personlige lederskab

Styrk din selvindsigt og udvikl dig som leder

Gennem deltagelse på Det personlige lederskab får du sat strøm til din personlige udvikling som leder. 

Ledelse er ikke længere blot et spørgsmål om at have rollen som leder med de klassiske lederbeføjelser. Ledelse i en organisation skal forstås bredere, hvilket gør netop en udvikling af din lederidentitet – om det så er i den formelle rolle som leder eller en mere uformel rolle – så afgørende. På dette forløb får du derfor muligheden for at sætte skarpt på din måde at udfolde ledelse på. Med udgangspunkt i en nuanceret personprofil vil du få skabt dybere indsigt i dine styrker og muligheder, og du vil komme til at arbejde med typiske lederdilemmaer og paradokser i nutidens organisationer.

På forløbet har vi et stærkt personligt fokus på dig som deltager og din personlige udvikling. Som deltager skal du derfor være klar på, at det i høj grad også vil være dig som deltager, der kommer i centrum. I sidste ende handler ledelse således om personen og det personlige lederskab, mere end om kunsten at kunne bruge et værktøj korrekt.

Virksomhedense/Organisationens udbytte

 • Ledere kommer til at stå mere selvsikkert i rollen som leder, hvilket styrker trivslen blandt lederne
 • Ledere for en større bevidsthed om egen indflydelse på eks. motivation, trivsel og performance.
 • En endnu bedre samspil mellem ledere og medarbejdere.

Deltagernes udbytte

 • Indsigt i og sparring på egen lederprofil
 • Styrket evne til at navigere i typiske lederdilemmaer
 • Metoder, der giver dig en større fleksibilitet som leder og dermed styrket evne til at navigere i en omskiftelig virkelighed
 • Større forståelse for egne lederpræferencer, og hvordan de kan understøtte din udvikling
 • Du får forståelse for typiske ledelsesmæssige dilemmaer og paradokser – og øget din evne til at navigere i dem
 • Du får en forståelse for samt greb til at kunne navigere i en stigende grad af foranderlighed som grundvilkår i organisationer

Målgruppe

‘Det personlige lederskab’ er for alle, der:

 • arbejder med at udvikle egen lederrolle og lederidentitet – ikke blot ledere, men også eks. projektledere og uformelle ledere. 
 • ønsker at udvikle personlige kompetencer ift. at stå stærkere i rollen som leder 

Understøttet af individuel ledersparring

Det er oplagt at understøtte den personlige lederudvikling med individuel ledersparring, hvilket blandt andet kan ske med udgangspunkt i en lederprofil. Incento samarbejder derfor tæt med PeopleTools og er certificeret i deres erhvervspsykologiske profileringsmetoder, herunder “Lederprofilen”.

Mulighed for både eksamen og/eller økonomisk refusion

Kurset kan tilpasses rammerne for såvel akademi- som diplomfag. På denne måde kan man tage dette kursus, så det bliver en del af akademi- eller diplomuddannelsen i Ledelse.  Hvis man tager kurset som del af akademi- eller diplomuddannelsen i Ledelse, vil det være udbudt af enten Copenhagen Business Academy eller SMART Academy.
Læs mere om Copenhagen Business Academy og SMART Academy her.

Det betyder, at virksomheden/organisationen kan opnå refusion for den enkelte deltager, hvis deltageren lever op til gældende krav. Samtidig betyder det, at deltageren opnår mulighed for at erhverve sig 5 eller 10 ECTS-point ved bestået afsluttende eksamen.

Altid kundetilpasset

Vi tilpasser altid vores ydelser til den specifikke kontekst, de skal skabe værdi i. Det sker gennem tæt dialog med fokus på jeres behov koblet med vores mangeårige erfaring inden for området.

Skal vi tale sammen?

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om vores ydelser.

Tlf: 3220 0111

Send os en besked