3220 0111 info@incento.com

Ledersparring

Skab udvikling som leder gennem situationsbestemt og styrkebaseret ledersparring

Hvordan håndterer jeg konkrete udfordringer? Og på hvilke områder skal jeg sætte ind for at styrke min egen lederudvikling og skabe endnu bedre resultater? Udforsk centrale spørgsmål som disse gennem professionel ledersparring.

Ledersparring tager afsæt i lederens profil og evt. en 360-graders evaluering, idet vi i fællesskab afdækker, hvor lederen har sine styrker og sine udviklingsområder. Dette er naturligt situationsbestemt, hvorfor det gennem samtaler sættes i relation til lederens ansvar og funktionsvilkår, ligesom samspil i lederteamet indgår. Har virksomheden udarbejdet et ledelsesgrundlag, indgår forventningerne herfra naturligt i processen.

 

I samspil med Incentos konsulent udarbejdes ...

  • Et samlet billede af lederens situation, udfordringer og personlige kompetencer
  • En personlig handleplan ud fra ovenstående og et eventuelt ledelsesgrundlag
  • En aftale om prioriteringer og løbende anvendelse af sparringspartneren fra Incento
  • En aftale om, hvem der yderligere involveres
  • En kommunikationsform der sikrer, at såvel lederens overordnede som underordnede er trygge ved processen og bidrager positivt til denne.

Situationsbestemt ledersparring

Incentos afsæt for ledersparring er altid situationsbestemt. Det betyder, at lederen i sin tilgang skal have flere veje at gå, have flere værktøjer at anvende og – ud fra en en kombination af viden, erfaringer, analyser og ekstern sparring – konstant skal kunne udbygge sine kompetencer til at træffe det rette valg.

Med udgangspunkt i personprofil

Incento samarbejder tæt med PeopleTools og er certificeret i deres erhvervspsykologiske profileringsmetoder, herunder “Lederprofilen”. En sådan profil vil derfor også kunne danne grundlag for ledersparring.

 

Skal vi tale sammen?

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om vores ydelser.

Tlf: 3220 0111

Send os en besked