3220 0111 info@incento.com

Bedre ledelse – En praktisk guide

Billede af forsiden på Tore Østergaard og Jan Kristiansens bog Bedre ledelse - En praktisk guide.

Bedre ledelse – En praktisk guide

En praktisk guide er med sin dynamiske form velegnet som lærebog på akademiuddannelsen i faget Ledelse i praksis. Desuden er bogen velegnet som supplement til projektlederens personaleledelse og slet og ret til alle, som ønsker at arbejde med ledelse ud fra en teoretisk indgang med udgangspunkt i praksis.

Bogen er opbygget omkring en gennemgående case. Det gør, at læseren kommer med på den ledelsesmæssige rejse, som casens hovedperson Peter Hansen oplever. Peter Hansens udfordringer og oplevelser er forhold, som mange ledere genkender, og fordi casen og udfordringerne præsenteres før kapitlets teori og modelanvendelse, vil læseren konstant have fokus på egne tilgange til løsninger og brug af modeller og teori i praksis.