I Incento har vi længe haft fokus på, hvorledes man som eksempelvis leder eller projektleder kan skabe resultater i en virkelighed, hvor svarene langt fra altid findes på forhånd. De skabes derimod hen ad vejen. Det fokus har vi nu valgt at skærpe, fordi vi tror på, at netop evnen til at kunne navigere og bedrive ledelse i kompleksitet og uvished i endnu højere grad end hidtil bliver en væsentlig ledelsesmæssig og organisatorisk kompetence.

Derfor har vi sammen med HR7 Erhvervspsykologi etableret INTO THE GREY. Ambitionen at hjælpe ledere og organisationer med at tilpasse sig en kompleks virkelighed, hvor man må tage uvisheden på sig, hvis man vil være i stand til at handle. Og til at omfavne kompleksiteten samt uvisheden i stedet for at afvise den, og derved styrke evnen til at arbejde effektfuldt på den anden side af kontrol, orden og forudsigelighed. På den måde tror vi på, at man kan skabe mere effektive og innovative organisationer. Men nok så vigtigt, så er vi overbeviste om, at det også vil gøre organisationer mere menneskeligt bæredygtige.

 

Hvorfor navnet INTO THE GREY?

Hvis kompleksitet og uvished har en farve, er den for os grå. Ikke fordi den er kedelig – tværtimod – men fordi den befinder sig halvvejs mellem orden og kaos. Mellem det fuldt oplyste og et kulsort mørke. Lidt ligesom de grå skygger, der spiller en central rolle i anekdoten om den fulde mand, der en sen nattetime leder efter noget under lyset fra en gadelygte.

En politibetjent kommer tilfældigt forbi og spørger manden, hvad han leder efter. ’Mine nøgler,’ lyder svaret. Politibetjenten beslutter sig for at hjælpe ham, og de le­der sammen i noget tid uden held. Til sidst spørger politibetjenten, om manden er sikker på, at det var her, han tabte nøglerne. ’Nej, jeg tabte dem derovre’, svarer han og peger over mod en skyggefuld gyde. ’Men hvorfor i alverden leder du så efter dem her!?’ vil politibetjenten vide. Den berusede mand svarer prompte: ’Fordi her er  der meget mere lys.

 

Drivkræfterne bag INTO TTHE GREY er partner i HR7 Thomas Rosenberg og partner i Incento Jacob Christoffer Pedersen . De er også forfatterne bag vores seneste bogudgivelse på Dansk Psykologisk Forlag: “UVIS – Ledelse mellem kaos og kontrol“.