incento
Uformel ledelse

Der er ikke kun brug for god ledelse, men også stærk uformel ledelse for at lykkes med dagens organisatoriske udfordringer. Rollen som uformel leder er dog ikke altid nem. Få værktøjerne på ét af vores kurser eller uddannelser til at kunne udfylde rollen.

 

Opgaverne bliver stadigt mere komplekse, nødvendigheden af at kunne tilpasse sig forandringer i omgivelserne bliver tydeligere, og det får den formelle ledelse til i stigende grad at uddelegere ansvar for arbejdsopgaverne. Her bliver uformel ledelse og koordinatorrollen bindeleddet, der skal få den virkelighed til lykkes.

 

Uformel ledelse: En fremtidens kompetence

Den uformelle leder støder dog ofte på en række udfordringer: fanget i et krydspres mellem ledelse og medarbejdere; tvivl om egen positionering og lederskab; krav om at skabe resultater gennem andre uden at have stjerner på skuldrene.

På et kursus i uformel ledelse eller på vores koordinatoruddannelse giver og træner vi en lang række metoder og greb til netop at udfylde den rolle. Motiverende og involverende kommunikation, præsentationsteknik, bevidsthed om eget lederskab, forståelse for forskellige mennesketyper og deres motivationsfaktorer, strategisk forståelse, procesfacilitering og forandringspsykologi. På den måde kan du/din organisation oparbejde et fleksibelt og inspirerende uformelt lederskab, der kan være med til at navigere jer gennem store og tværorganisatoriske opgaver.

 

Læring skal kunne overføres til egen lokal praksis

Vi lægger desuden stor vægt på såkaldt transfer (overførsel) og translation (oversættelse).  Læring skal ikke blive i undervisningslokalet; den skal ud at leve og overføres til praksis. Det er imidlertid ikke en proces, der sker 1:1; det vil ofte være nødvendigt at lave en form for ”oversættelse”, hvor man arbejder på at tilpasse sin læring til den lokale kontekst, hvor man ønsker at bringe den i spil.

Vores måde at gøre det på er ved at sætte kraftigt fokus på en action learning-tilgang, som bliver bragt i centrum på ethvert kursus i uformel ledelse eller en koordinatoruddannelse hos os. Mellem undervisningsmodulerne motiveres deltagerne til at afprøve små ting i egen praksis. Der vil altid være tale om små ting, man relativt hurtigt kan sætte i værk eller forsøge. De erfaringer, de små forsøg bringer med sig, bliver derpå gennem refleksion og dialog en del af det efterfølgende modul.

 

Tilpassede forløb

Vi tilpasser naturligvis vores kurser i uformel ledelse din virksomheds eller organisations specifikke behov og ønske om fokus og værdiskabelse. Det er således afgørende for succes, at et forløb et tilrettelagt ved at tage udgangspunkt i jeres kontekst. Læs mere her: Interne kurser.