PeopleTools

PeopleTools logo

Incento samarbejder med PeopleTools om at levere medarbejder, team- og lederprofiler i virksomheder og organisationer med henblik udvikling eller rekruttering.

Flere af Incentos konsulenter er certificeret i at anvende PeopleTools-værktøjerne og tilbyder både medarbejder-, team- og lederprofiler, samt kvalificerede tilbagemeldinger og understøttende udviklingsaktiviteter.

Vi anvender blandt andet profileringsværktøjet ifm. Lederuddannelser og Ledersparring.

 

Om PeopleTools

Udvikler profil- og procesværktøjer, der hjælper virksomheder med at afdække og udfolde lederes og medarbejderes potentialer. Værktøjerne giver et vidensbaseret grundlag for både rekruttering og udvikling, da de er udviklet på baggrund af evidente personlighedsteorier, herunder Big Five, dansk empiri samt over 25 års praktisk erfaring med at udfolde menneskers potentiale.

 

Mere …

PeopleTools har en attraktiv forretningsmodel, der økonomisk gør det nemt og fleksibelt for HR-konsulenter, eksterne konsulenter og HR-ledelsen at vælge og komme i gang med brugen af et (nyt) værktøj til personlighedstestning. Personprofilerne er dialogbaserede og er kendetegnet ved et praksis- og ledelsesnært sprog, der er let at forstå.

Hos People Tools får du …

  • Uddannelse i at anvende vores profiler i egen virksomhed
  • Hjælp med personvurdering i rekrutteringssager
  • Værktøjer til understøttelse af ledergrupper og andre teams i at udnytte deres ressourcer
  • Sparring, når du har brug for det