Erhvervsakademi Sydvest

 

 

erhvervsakademi sydvest logo - samarbejdspartner Incento

Erhvervsakademi Sydvest (EASV) er en regional videninstitution med beliggenhed i Esbjerg og Sønderborg.

EASV har til formål at koble en tæt kontakt til erhvervslivet med den nyeste faglige og pædagogiske viden. På denne baggrund udvikles og udbydes en række praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau.

I Incento har vi god erfaring med at udbyde vores kurser som officielt kompetencegivende forløb og har i mange år samarbejdet med en række erhvervsakademier. Vi har derfor indgået samarbejde med EASV for at imødekomme den voksende efterspørgsel på kompetenceudviklingsforløb i Sydvestjylland.

 

Kvalitet og kvalitetsudvikling hos EASV

Akademiets kvalitetssikringssystem er de overordnede rammer for det arbejde, som har til formål at sikre kvaliteten af uddannelserne gennem god planlægning, løbende evaluering og opfølgning. Vi har fokus på, at kvalitetsarbejdet skal være udviklings- og anvendelsesorienteret, og at kvalitetsarbejdet er noget, vi alle bidrager til.

Vi inddrager de studerende, underviserne og aftagerne i evaluering og udvikling af uddannelserne lokalt og deltager i tværgående netværkssamarbejde med de andre erhvervsakademier om udviklingen af nationale studieordninger.

Omdrejningspunktet i erhvervsakademiets kvalitetsarbejde er at skabe optimale vilkår for de studerendes læring i uddannelserne, som er akademiets kerneydelse, og vi arbejder hele tiden for at være en attraktiv uddannelsesinstitution, både for studerende og aftagere. Målet er at uddanne de dygtigste dimittender, som med deres faglighed og innovative kompetencer er eftertragtede medarbejdere på fremtidens arbejdsmarked.