(BEMÆRK: Dette er en beskrivelse af et 8-dages-forløb. Dette kan til enhver tid kortes ned og tilpasses jeres specifikke behov for værdiskabelse)

Klæd medarbejderne på til en afgørende organisatorisk rolle

Rollen som uformel leder bliver mere og mere synlig og afgørende i en dynamisk og foranderlig virkelighed. 

Virksomheder og organisationer skal kunne agere og reagere hurtigere og hurtigere som svar på omgivelsernes omskiftelighed. Det betyder, at man i mange virksomheder og organisationer flytter beslutningskompetencer ud decentralt, til medarbejdere, der ikke nødvendigvis har nogen formelle lederbeføjelser. De medarbejdere ender dermed i et krydsfelt mellem ledere og medarbejdere, ofte uden at være klædt på til det. Det er her, at uformel ledelse for alvor skal bringes i spil.

På dette kursus sætter vi derfor fokus på netop den rolle – dens dilemmaer og paradokser, men i høj grad også, hvordan man kan gøre det til en succesfuld rolle. Uformel ledelse handler således blandt andet om gennemslagskraft, om evnen til at kommunikere og involvere, om kundskaben at kunne handle kompetent i uvished, om en stærk selvindsigt og om at kunne tage rollen og ansvaret på sig.

Udbytte af forløbet “Uformel ledelse”

  • Deltagerne øger deres selvindsigt og indsigt i andre mennesker – som uformel leder er netop relationen blandt ens vigtigste redskaber
  • Deltagerne får praksisnære kommunikative greb til at kommunikere klart ifm. eksempelvis forandringer, motivation og forhandling
  • Deltagerne bliver i stand til effektivt at navigere i det politiske landskab i virksomheder og organisationer

 

Eksempel på afviklet model for træning af uformelle ledere:

Incento - model for Uformel Ledelse

BEMÆRK: Dette forløb kan altid kortes ned, så vi plukker og designer på en måde, der matcher din organisations behov og ønske om værdiskabelse.

 

Hvordan vi gør det og hvorfor på den måde

Vi tror på, at kompetenceudvikling og træningsforløb skal tage udgangspunkt i deltagernes egen virkelighed. Det gør det nemmere at omsætte det, vi arbejder med, i praksis. Og det vil være med til at skabe hurtigere værdi i din virksomhed eller din organisation.

Derfor kommer vi heller ikke med nye modeller, I skal til at efterleve for at få succes. Alt hvad vi gør, tager udgangspunkt i virksomhedens eksisterende modeller og koncepter – og virkeligheden, som deltagerne oplever den (se ”Kick-off” i ovenstående model).

Vi supplerer til gengæld med nye værktøjer og giver mulighed for at træne eksisterende redskaber for at blive klogere på, hvordan de skaber mest mulig værdi hos jer. Vi kalder det Local Best Practice.

 

Læs her om vores arbejde med uformel ledelse i DSV

 

 

 

 

For yderligere information om kurset, kontakt venligst partner Jacob Christoffer Pedersen.

Kontakt os for at høre nærmere