Nedenfor kan du læse al relevant information om selve faget ‘Ledelse og facilitering’ samt om eksamen. Du tilmelder dig eksamen nederst på siden. Vi udbyder dette i samarbejde med Frie Skolers Lærerforeninger og Cphbusiness

Formål med faget ‘Ledelse og facilitering’

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:

  • Lede og facilitere relationelle processer i mindre og større grupper med henblik på at skabe læring, udvikling og fornyelse i organisatoriske sammenhænge

 

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende:

  • Har viden om, forståelse af og kan reflektere over teorier og metoder, som belyser og adresserer de dynamikker, der med ledelsesmæssigt perspektiv udfolder sig mellem mennesker i det relationelle rum på gruppe- og organisationsniveau.

Færdigheder

Det er målet at den studerende:

  • Kan navigere i spændingsfeltet mellem fokus på indhold og fokus på proces og gennem sproglige handlinger lede og skabe involvering, læring og nye handlemuligheder.
  • Kan analysere det organisatoriske behov for relationelle processer under iagttagelse af de muligheder og begrænsninger, der ligger i henholdsvis en lederrolle og en konsulentrolle.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan:

  • Designe og gennemføre relationelle processer i sammenhæng med organisationens behov.
  • Lede og facilitere relationelle processer i form af møder, teamudvikling, forandringer, workshops, projektaktiviteter og lignende.

 

Praktiske informationer

Deltagere

Deltagere der har gennemført FSL kurserne ’Teamsamarbejde – for tovholdere og koordinatorer’ samt ’Facilitering – metoder og processer’.

Diplomfaget

Faget ’Ledelse og facilitering’ (5 ECTS point), er et valgfag fra Diplomuddannelsen i ledelse (DIL).

Udbydere

Diplomfaget ’Ledelse og faciliering’ udbydes af FSL og Incento i samarbejde med Cphbusiness.

Eksamenssted

Eksamen vil foregå fysisk i København (dato, sted osv.) eller virtuelt hvis man foretrækker dette.

Pris

Deltagergebyr er kr. 6.500 (momsfrit) som opkræves af Incento for skolen (Cphbusiness).

Statens Kompetencefond

Diplommoduler, som ’Ledelse og facilitering’ er på positivlisten hos Statens Kompetencefond, og der er derfor mulighed for at søge til deltagergebyr og den faglitteratur der anvendes på faget samt evt. transport i forbindelse med eksamen. Læs mere her.

Vejledning

Der vil blive etableret studiegrupper og aftalt individuel vejledning med henblik på sparring og vejledning bl.a. ift. den skriftlige synopsis og den afsluttende mundtlige eksamen. Den første fælles vejleding er følgende (dato, tidspunkt, virtuelt osv.)

 

Formalia vedrørende synopsis

Ved en side forstås formatet A4 med 2.400 typeenheder i gennemsnit pr. side, inklusive mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse, bilagsliste, litteraturlister og bilag ved skriftlige produkter indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst af bedømmerne.

 

Elektronisk aflevering af eksamensopgave

Din synopsis afleveres elektronisk via WISEflow senest den xx.xx.xxxx kl. xx.xx. Du vil modtage en guide på mail til hvordan dette skal gøres.

 

Selve eksamen

Selve eksamen består af en mundtlig eksamen på ca. 30 min. (inkl. votering og tilbagemelding) pba. af en skriftlig synopsis på 5 normalsider (max 12.000 anslag). Både den skriftlige og mundtlige del indgår i bedømmelsen. Bedømmelserne er efter 7-trinsskala.

Spørgsmål til forløbet?

Hvis du har nogle spørgsmål ift. forløbet, er du velkommen til at tage fat i Jais Sørensen fra Incento på js@incencto.com eller på tlf. nr. 60 29 60 70.