Styrk samarbejdet i jeres team

Kurset her giver dig teoretisk indsigt og konkrete redskaber til at koordinere samarbejde i teams samt lede udviklingsprocesser i både mindre teams og større arbejdsgrupper.

Du får redskaber til at sætte mål (hvad er det vigtigst, at vi bruger vores ressourcer på?) og holde fokus (hvordan sikrer vi en langsigtet effekt af vores indsatser?) så dine udviklingsprojekter skaber en positiv forskel i hverdagen. Du får inspiration og metoder til at lede både nedad, opad og til siden og sikre dig spillerum til at skabe udvikling.

Gennem oplæg og øvelser opnår du et bredt spektrum af praktisk anvendelige kompetencer inden for de overordnede temaer: teamudvikling, procesfacilitering og relationel koordinering.

Udbytte for dig som deltager

  • Indsigt i dynamikker omkring fordeling af roller, opgaver og ansvar i teams
  • Styrket personligt lederskab ved koordinering af teamsamarbejde
  • Redskaber til at facilitere udviklingsprocesser i teams
  • Værktøjer til at opnå høj grad af relationel koordinering i organisationen
  • Metoder til at kommunikere involverende som middel til at skabe engagement og resultater
  • Forståelse for styrker og udfordringer ved organisering af teams

 

Udbytte for din skole

  • Styrket fokus på og evne til teamsamarbejde
  • Øget relationel koordinering i organisationen
  • Øget bevidsthed om rolle, opgaver og ansvar i teamet

 

Målgruppe

Lærere i grundskolen, både indskoling, mellemtrinnet og udskoling, som har en koordinerende funktion, eller som varetager en formel eller uformel ledende rolle. Du kan f.eks. være teamleder, afdelingsleder, teamkoordinator eller tovholder.

Om underviseren

Kurset ledes af Jais Sørensen adm. direktør i Incento, der er et fællesskab af konsulenter. Jais Sørensen brænder for at øge trivsel og præstationer gennem anerkendende ledelse, coaching og meningsskabende kommunikation.

Du skal deltage, fordi relationel koordinering er vejen til bedre teamsamarbejde og organisering på din skole.” Jais Sørensen

 

Mulighed for støtte

Alle vores Lærerkurser er forhåndsgodkendt som berettigede til støtte fra Den Statslige Kompetencefond. Du kan søge støtte til kursusgebyr og kørsel, men skolen skal medfinansiere med f.eks. dækning af arbejdstid. Sådan søger du om støtte

 

Åbent Kursus

‘Teamsamarbejde – for tovholdere og koordinatorer’ udbydes i samarbejde med Frie Skolers Lærerforening (FSL) som åbent kursus for alle lærere i grundskolen, der ønsker at booste samarbejdet i deres lærerteam. Du behøver ikke være teamleder eller have forudgående erfaring med facilitering for at deltage.

 

Datoer og tilmelding

Kurset afvikles 27. + 28. april på Kolle Kolle.

Du tilmelder dig her via FSL’s hjemmeside. 

 

Mulighed for eksamen

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at tilmelde dig eksamen og derved opnå 5 ECTS-point på valgfaget ’Ledelse og facilitering’, som er en del af Diplom i Ledelse. For at gå til eksamen, skal du gennemføre både kurset ’Teamsamarbejde – for tovholdere og koordinatorer’ samt ’Facilitering – metoder og design af processer’ som afvikles 26.-27. september 2022. Vær opmærksom på, at der er selvstændig betaling for eksamensdelen. Se mere på: (Afventer opdateret link)

Kontakt os for en uforpligtende snak

For yderligere information om uddannelsen, kontakt venligst adm.dir. Jais Sørensen.