Styrk samarbejdet i jeres team

På kurset Teamsamarbejde træner du dine kompetencer i at facilitere samarbejde og udvikling i team og arbejdsgrupper.

Du får teoretiske metoder og konkrete redskaber, der hjælper dig til at understøtte teamets daglige samarbejde og lede teamets udvikling. Du lærer bl.a. at bygge bro i samtaler, at udforske problemløsning og udviklingspotentiale gennem spørgeteknikker, samt at forebygge konflikter gennem anerkendende kommunikation og feedback.

Kurset giver dig det teoretiske fundament for godt teamsamarbejde samt redskaber til at varetage rollen som team- og procesfacilitator. Gennem oplæg og øvelser opnår du et bredt spektrum af praktisk anvendelige kompetencer inden for fire overordnede temaer: teamudvikling, anerkendende kommunikation, procesfacilitering samt relationel koordinering.

Udbytte

  • Få værktøjer til at facilitere udviklingsprocesser, mødeafvikling, kommunikation og koordinering.
  • Styrk dit personlige lederskab ift. koordinering af teamsamarbejde.
  • Få indsigt i dynamikker omkring fordeling af roller, opgaver og ansvar i teams.
  • Træn dine kompetencer i at kommunikere anerkendende som fundament for en positiv udvikling.
  • Få forståelse for og kommunikative metoder til at forebygge konflikter.

Internt kursus

Kurset henvender sig til medarbejdere, der indgår i teams eller arbejdsgrupper, og varetager en koordinerende eller faciliterende funktion, eksempelvis team-, fag- og projektkoordinatorer. Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan tilpasse kurset til jeres organisation.

Åbent Kursus

Teamsamarbejde udbydes i samarbejde med Frie Skolers Lærerforening (FSL) som åbent kursus for alle lærere i grundskolen, der ønsker at booste samarbejdet i deres lærerteam. Du behøver ikke være teamleder eller have forudgående erfaring med facilitering for at deltage.

Kurset vil blive udbudt igen i foråret 2021 via FSL’s hjemmeside.

Kontakt os for en uforpligtende snak

For yderligere information om uddannelsen, kontakt venligst adm.dir. Jais Sørensen.

 

Kontakt os for at høre nærmere
Jais Sørensen