incento
Projektledelse

Er jeres projekter som sæbe mellem hænderne og er brandslukning projektlederens vigtigste kompetence? Så kan et kursus i projektledelse eller en projektlederuddannelse være vejen frem – måske med en PRINCE2 Certificering.

 

Projektledelse er en arbejdsform, der vinder frem i danske virksomheder og organisationer. Ikke mindst i takt med at man må operere i mere og mere komplekse og ofte tværfaglige sammenhænge. Det sætter samtidig nye krav til projektledelse og dermed til dig som projektleder. Ofte er det ikke længere nok ”blot” at kunne sin værktøjskasse med de klassiske projektlederværktøjer, man skal kunne noget mere.

 

Projektlederuddannelse og kurser med fokus på både styring, ledelse og navigation

På vores kurser i projektledelse og projektlederuddannelse tager vi derfor højde for denne virkelighed. En virkelighed, hvor det nogle gange lader sig gøre at styre sig til forudbestemte resultater, fordi konteksten tillader det. Og en virkelighed, hvor det andre gange ikke lader sig gøre, og man derfor må acceptere uforudsigeligheden og nærmere navigere frem for at styre sig til et slutmål. Det betyder til sammen, at man som projektleder skal udvise stor fleksibilitet og ledelsesevner.

Vi sætter derfor fokus på både styring, ledelse og navigation. Det ene er ikke bedre end det andet; det handler om at forstå den kontekst, projektet skal udfoldes i. Med et kursus i projektledelse eller en projektlederuddannelse fra Incento bliver du som deltager således klædt på til at kunne påtage dig en bred vifte af projekter, ligesom du får udviklet en fleksibel værktøjskasse at plukke fra.

 

Læring skal kunne overføres til egen lokal praksis

Vi lægger desuden stor vægt på såkaldt transfer (overførsel) og translation (oversættelse).  Læring skal ikke blive i undervisningslokalet; den skal ud at leve og overføres til praksis. Det er imidlertid ikke en proces, der sker 1:1; det vil ofte være nødvendigt at lave en form for ”oversættelse”, hvor man arbejder på at tilpasse sin læring til den lokale kontekst, hvor man ønsker at bringe den i spil.

Vores måde at gøre det på er ved at sætte kraftigt fokus på en action learning-tilgang, som bliver bragt i centrum på ethvert kursus i projektledelse eller projektlederuddannelse hos os. Mellem undervisningsmodulerne motiveres deltagerne til at afprøve små ting i egen praksis. Der vil altid være tale om små ting, man relativt hurtigt kan sætte i værk eller forsøge. De erfaringer, de små forsøg bringer med sig, bliver derpå gennem refleksion og dialog en del af det efterfølgende modul.

 

Tilpassede forløb

Vi tilpasser naturligvis både projektlederuddannelse og vores kurser i projektledelse din virksomheds eller organisations specifikke behov og ønske om fokus og værdiskabelse. Det er således afgørende for succes, at et forløb et tilrettelagt ved at tage udgangspunkt i jeres kontekst. Læs mere her: Interne kurser.