Ledelse af Den Gode Arbejdsplads

På kurset Ledelse af Den Gode Arbejdsplads får du inspiration og praktiske tilgange til ledelse i et personligt, et alment menneskeligt og et forretningsorienteret perspektiv.

Du bliver taget med på en dokumenteret resultatskabende, effektiv og anderledes ledelsesrejse, hvor du, dine medarbejdere og din organisation er i centrum. Resultater opnås her gennem empowerment, hvor den enkelte medarbejders behov og præferencer afstemmes med hensynet til forretningen.

Situationsbestemt ledelse

Vi tror på, at situationsbestemt ledelse baseret på en forståelse for, hvad der driver og motiverer mennesker, ofte skaber bedre og stærkere resultater end de store strategier, handleplaner og budgetter.

Øget arbejdsglæde fører til lavere sygefravær, omkostningsreduktioner og lavere personaleomsætning. Derfor skabes Den Gode Arbejdsplads – såvel økonomisk som menneskeligt – i kraft af den personlige kvalitetsbevidsthed hos ledere eller medarbejdere. At leve ledelse er nøglen til at skabe balance i treenigheden: Den Gode Arbejdsplads, Indtjening og Vækst.

Kurset Ledelse af Den Gode Arbejdsplads lærer dig, hvordan du kommer i gang – eller kommer videre!

Udbytte af kurset

✓ Øget indsigt i resultatskabende og bæredygtig personaleledelse

✓ Bevidsthed om egen ledelsesadfærd og evnen til at lede situationsbestemt

✓ Øget motivation og energi hos både leder og medarbejdere

✓ Inspiration til succesfuld udvikling af personlig og forretningsmæssig ledelse

 

For nærmere information, kontakt administrerende direktør Jais Sørensen.