Faget er godkendt på landsdækkende og regionale positivlister.

Det betyder, at du som ledig kan søge din a-kasse eller dit jobcenter om at få forløbet bevilget.

– en sikker vej mod nyt værdiskabende job

 

Kurset ‘Projektledelse og Koordinering med PRINCE2 Certificering’ kan åbne nye muligheder                                             for din professionelle udvikling.

Projektarbejdsformen er et vigtigt element, næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere. På dette 6 ugers forløb opnår du færdigheder, som vil demonstrere over for virksomheder i mange brancher og professioner, at du kan skabe værdi for dem. Den mulige PRINCE2 Certificering (valgfri, men stærkt anbefalet) vil være et ekstra plus på dit CV.

Projektledelse er et fag på akademiuddannelsen i Ledelse. Forløbet udbydes i samarbejde med Dania Erhverv i Silkeborg samt Cphbusiness i København. Bestået eksamen giver 10 ECTS-point. Dertil kommer muligheden for en PRINCE2 Foundation Certificering (inkluderet i prisen).

HENT KURSUSBESKRIVELSEN HER

Dit udbytte af Projektledelse og Koordinering med for ledige – med PRINCE2 Certificering

‘Projektledelse og Koordinering med PRINCE2 Certificering’ kan være første skridt i en ny retning i dit arbejdsliv, idet du bl.a. opnår:

  • Indsigt i roller som projektleder, -deltager, -koordinator, -administrator, -supporter mv.
  • Redskaber til at møde de krav, der stilles til dig som effektiv deltager i forskellige roller
  • Forståelse for, hvad du kan bidrage med for at gøre en væsentlig forskel i organisationen
  • Værktøjer, der ruster dig til at støtte din organisation, fx ved at skabe samarbejde på tværs
  • Sammenhængende værktøjer til planlægning, kommunikation og opfølgning
  • Ny forståelse af egne kompetencer og grundlag for at drage nytte af dem inden for nye fagområder og ansvarsopgaver
  • Et statsanerkendt meritgivende fag på akademiniveau på 10 ECTS-point
  • En Certificering i en procesbaseret/kvalitetssikret tilgang til projektstyring, PRINCE2 Foundation

Læs her, hvad deltagerne på sidste kursus fik ud af at deltage

Hør mere i videoen nedenfor, hvor en kursist og to undervisere fortæller mere om “Projektledelse og Koordinering med PRINCE2 Certificering”:

“Projektledelse og Koordinering med PRINCE2-certificering” – Dania og Incento 2018

Målgruppe

Forløbet henvender sig til dig, som vil udvide dine valgmuligheder i erhvervslivet med udgangspunkt i projektarbejdsformen.

Du har måske brug for ekstra redskaber i dit arbejde med koordinering af projekter og mennesker, eller ønsker at supplere din faglige kunnen, så du kan håndtere flere spændende opgaver og mere ansvar.

Forløbet er tiltænkt ledige, men er lige så anvendeligt for personer, der er i arbejde (vær opmærksom på, at deltagerprisen for beskæftigede er lavere).

Formål

‘Projektledelse og Koordinering med PRINCE2 Certificering’ har til sigte at skabe dybdegående forståelse for, hvorfor man arbejder med projekter, og på at kvalificere hver deltager til at professionalisere projektkulturen på sin arbejdsplads.

Målet er, at projektet bliver til gavn for organisationen og alle relevante interessenter. Der lægges særlig vægt på, hvordan projektets deltagere – ikke kun projektlederen – kan  bidrage til at opnå den ønskede værdi til gavn for både virksomheden og deres egen udvikling.

Afvikling

Forløbet udbydes i samarbejde med Dania Erhverv i Silkeborg og Cphbusiness i København. Undervisningen afvikles som blended learning med fysisk fremmøde (6 dage) og fjernundervisning/e-læring (2 dage). Forløbet varer seks uger inklusive eksamen. I mellem undervisningsgangene skal der afsættes tid til opgaver, selvstudium og gruppearbejde.

Undervisning med fysisk fremmøde foregår i tidsrummet kl. 9.00-15.00

Undervisning på Online forløb foregår i tidsrummet kl. 9.00-13.00

Tilmelding

Er du interesseret i at høre mere om Projektledelse og Koordinering med PRINCE2 Certificering, er du velkommen til at kontakte os på info@incento.com eller 32 20 01 11.

Nedenfor kan du se datoer og priser for vores forløb.

Bemærk, at hvis du er i beskæftigelse, er prisen for uddannelsesforløbet 23.351,66 kr.

Holdtyper

Silkeborg 2023 - Hold 07
Modul 1
3.-4. oktober
Studiegrupper
10. oktober
Modul 2
24.-25. oktober
Modul 3
31. oktober - 1. november
PRINCE2
10. november
Eksamen
20. november
Pris
26.395,62
København 2023 - Hold 08
Modul 1
5.-6. oktober
Studiegrupper
10. oktober
Modul 2
26.-27. oktober
Modul 3
2.-3. november
PRINCE2
10. november
Eksamen
22. november
Pris
26.395,62
Online (hele Danmark) 2023 - Hold 09
Modul 1
3.-5. oktober
Studiegrupper
10. oktober
Modul 2
24.-26. oktober
Modul 3
31. oktober - 2. november
PRINCE2
10. november
Eksamen
20. november
Pris
26.395,62