Bliv endnu stærkere til facilitering og relationel koordinering i team og tværorganisatoriske processer gennem vores Koordinatoruddannelse

Teamorganisering og tværfaglighed er på dagsordenen hos flere og flere offentlige organisationer som et stærkt redskab til at imødegå de krav, fremtidens velfærdssamfund stiller.

I en omskiftelig verden er videndeling og samarbejde på tværs i organisationen essentielt for den organisatoriske sammenhængskraft. Det er derfor afgørende at teamkoordinatorer klædes på med en målrettet Koordinatoruddannelse, der sætter dem i stand til at både facilitere processer internt i teamet og til at koordinere ressourcer og relationer med den øvrige organisation.

Godt teamsamarbejde skaber endvidere bedre resultater, mere effektiv opgavevaretagelse og et bedre psykisk arbejdsmiljø, der ikke kun er til gavn for det enkelte team, men for hele organisationen.

Udbytte af Incentos Koordinatoruddannelse

  • Stærkere personligt lederskab ift. at facilitere samarbejde og udvikling
  • Indsigt i dynamikker relateret til fordeling af roller, opgaver og ansvar i egen organisation
  • Forståelse for gruppedynamikker og samspil med resten af organisationen
  • Metoder og redskaber til at lede udviklingsprocesser i team og arbejdsgrupper
  • Kompetencer til at kommunikere anerkendende som fundament for læring og udvikling
  • Styrket lederskab og kommunikation gennem action learning-processer

Målgruppe

Målgruppen for Koordinatoruddannelsen er alle typer medarbejdere, der har en koordinerende funktion eller uformel lederrolle i organisationen. Herunder eksempelvis teamkoordinatorer, tovholdere, konsulenter samt fag- og projektkoordinatorer.

Frivillig eksamen

Efter endt forløb er der mulighed for at gå til eksamen på akademi- eller diplomniveau. Alt efter det valgte niveau kan man derved erhverve sig 5 eller 10 ECTS-point.

Altid kundetilpasset

Vi tilpasser og justerer naturligvis vores kurser alt efter jeres behov og ønsker. Nedenstående kursusbeskrivelse skal derfor opfattes som et eksempel, hvad angår selve indholdet.

Kontakt os for en uforpligtende snak

For yderligere information om uddannelsen, kontakt venligst adm.dir. Jais Sørensen.

Kontakt os for at høre nærmere
Jais Sørensen