Hvis I er flere i samme organisation, der har behov for et kompetenceløfte inden for vores kerneområder, så tag fat i os, så vi kan drøfte mulighederne for at designe interne kurser for jer. Alle vores kurser, du finder i vores kursusoversigt, kan således afvikles som interne kurser.

 

Fælles læring øger muligheden for succes

Ved at afvikle kurser som interne kurser i egen virksomhed eller organisation sikrer I jer, at det er jeres egen kontekst, der kommer i fokus. Læringen sker med udgangspunkt i jeres virkelighed og jeres konkrete cases. Det betyder, at den såkaldte transfer effect – altså det at omsætte ny læring til praksis – styrkes.

Omsættelsen af læring til praksis styrkes desuden netop gennem, at I er flere fra samme arbejdsplads. Det øger motivationen for at skabe en forandring i egen praksis, og det er med til at skabe et fællesskab, hvor flere understøtter hinanden i den nye praksis.

 

Altid tilpasset jeres behov

Et skræddersyet forløb begynder altid med et indledende møde (eller flere, om nødvendigt), hvor vi får sat fokus på jeres helt specifikke krav og ønsker til et internt kursus. Det sker blandt andet med fokus på følgende spørgsmål: Hvad er målene for det interne kursus? Hvad er det for en virkelighed, kursuselementerne skal addressere? Hvordan hænger det sammen med jeres strategi?  Hvem er målgruppen? Hvad er jeres udgangspunkt – det vil sige, hvor står I lige nu rent kompetencemæssigt ift. kursustemaet?

Vi kan målrette alle vores kurser på denne måde – også hvis der er tale om kurser, hvor I gerne vil have kompetencegivende eksamen koblet på.

 

Læs blandt her om skræddersyede kurser til en række af vores kunder eller se mere under Cases:

Projektledelse i Danfoss

Uformel ledelse i DSV

Forandringsledelse i Odsherred Kommune

Coachuddannelse i Odense og Vesthimmerland Kommuner