Projektledere skal skabe og facilitere resultater og udvikling af både organisation og mennesker, og Incentos Projektlederuddannelse sætter dem i stand til at gøre netop dette.

De traditionelle metoder og værktøjer skal sidde på rygmarven, ligesåvel som kendskabet til metodernes begrænsninger – derudover skal man som projektleder være bevidst om, hvordan man leder teams og projekter i situationer præget af social, organisatorisk og politisk kompleksitet, der sætter traditionel styring skakmat.

Projektlederuddannelsen opkvalificerer deltagerne med udgangspunkt i deres egne erfaringer og baggrund. Vi træner med realistiske cases og dilemmaer, der kommer hele vejen rundt – lige fra værktøjer og narrative metoder over personlige lederkompetencer, lederroller og samarbejdsformer til målstyring og strategisupport.

 

På uddannelsen tager vi udgangspunkt i Incentos model på Ledelse af mennesker i Projekter:

Incentos model for Ledelse af Mennesker i Projekter

Modellen kan anvendes som supplement til diverse projektmodeller og tilgange, såsom IPMA, Prince2 mv. Incentos model har til formål at sætte fokus på, hvordan projektlederen leder projektteam og interessenter i hver af projektets faser.

 

Udbytte af Incentos Projektlederuddannelse

Formålet med projektlederuddannelsen er at udvikle kvalifikationer og kompetencer hos deltagerne, så de…

  • kan lede succesfuld analyse, planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering af projekter – gennem anvendelse af fælles projektværktøjer
  • kan sikre målrettet, systematisk projektstyring og ledelse af projekter
  • får indsigt i forandringsprocesser i rollen som henholdsvis projektleder og forandringsagent
  • bliver i stand til at agere projektleder i komplekse omstændigheder præget af uforudsigelighed
  • kan reflektere over egen ledelsesmæssige praksis
  • kan udvikle egne tilgange til at håndtere klassiske, men stærkt kontekstafhængige, projektlederdilemmaer

Cases

Læs om projektlederuddannelsen på Spejdernes Lejr 2017

Læs om et projektlederuddannelsesforløb i Danfoss.

Frivillig eksamen

Efter endt forløb er der mulighed for at gå til eksamen på akademi- eller diplomniveau i projektledelse. Alt efter det valgte niveau kan man derved erhverve sig 5 eller 10 ECTS-point.

Altid kundetilpasset

Vi tilpasser og justerer naturligvis vores kurser alt efter jeres behov og ønsker. Nedenstående kursusbeskrivelse skal derfor opfattes som et eksempel, hvad angår selve indholdet.

Kontakt os for en uforpligtende snak

For yderligere information om kurset, kontakt venligst partner Jacob Christoffer Pedersen.

Kontakt os for at høre nærmere