– Ledelse og facilitering

Stå stærkt som frivillighedskonsulent i en større organisation

 • Få redskaber til at navigere i rollen som frivillighedskonsulent, hvor du både skal være facilitator og frivillighedsekspert.
 • Træn systematikken i konsulentens opgave i at behovsafdække, planlægge og afvikle processer med frivillige og samarbejdspartnere.
 • Få designguider for forskellige engagementsmodeller, så du styrker din organisation i involveringen og samarbejdet med frivillige.
 • Sådan arbejder du med modstand i processer.

Facilitator eller frivillighedsekspert?

Som frivillighedskonsulent har du en alsidig hverdag, hvor du skal have andre til at lykkes med at nå mål eller indfri beslutninger, andre har truffet. Samtidig er du ofte bindeleddet mellem organisationens ledelse, samarbejdspartnere og de frivillige. Der er mange forventninger til konsulentens rolle, opgave og mandat. Derfor fokuserer denne uddannelse også på, hvordan du positionerer dig og din rolle indadtil i organisationen og udadtil blandt samarbejdspartnere og frivillige.

 

Få designguider for forskellige engagementsmodeller, så du styrker din organisation i involveringen og samarbejdet med frivillige

Kompleksiteten i rollen som konsulent stiger i de store frivillige organisationer og kommuner. Der er høje krav til frivillighedskonsulentens evne til at arbejde indad i egen organisation og håndtere samskabende processer med mange aktører. Samtidig er det ofte den centrale opgave for frivillighedskonsulenten at understøtte frivilliges engagement. Derfor får du designguider til at facilitere processer, så du enten kan styrke den ’klassiske frivilligorganisering’, samskabe nye initiativer med den katalytiske engagementsmodel eller udvikle en demokratisk struktur med principperne i cirkel-organisering.

 

Afdæk, planlæg, afprøv…

I en travl hverdag er tiden ofte knap og opgaverne mange, og vi går hurtigt i gang med at planlægge og afvikle en proces eller workshop, når den er besluttet. På uddannelsen får du derfor en fremgangsmåde til at afdække, analysere og planlægge faciliteringsopgaver, som kan understøtte dig i dit arbejde med at sikre, at andre når de mål, som er blevet aftalt.

En praksisnær uddannelse, hvor du træner metoder med andre frivillighedskonsulenter

Teorier og metoder er gode til at give erfaringer et ’sprog’, en systematik og et fagligt ophæng, men facilitering kræver træning. Når du planlægger og faciliterer processer, har du mange bolde i luften og opmærksomheden rettet mod flere ting og personer på samme tid. Derfor er uddannelsen som frivillighedskonsulent også en træningsbane, hvor du sammen med andre dygtige frivillighedskonsulenter skal prøve kræfter med at facilitere elementer fra forskellige processer, møder og workshopper sammen. På den måde får du mulighed for at få afprøvet de mange tilgange og redskaber, du kan bruge i arbejdet som frivillighedskonsulent.


PRAKTISKE INFORMATIONER

Alle dage fra kl 9.30-15.30. Morgenmad fra kl 9.00-9.30

 • Dag 1: 11. oktober ´23
 • Dag 2: 31. oktober ´23
 • Dag 3: 1. november ´23
 • Dag 4: 9. januar ´24
 • Dag 5: 19. januar ´24
 • Dag 6: 31. januar ´24

9. februar ´24: Aflevering af 5-siders skriftlig synopsis
26. februar ´24: Mundtlig eksamen ved fysisk fremmøde i København

 

STED

SoHo, Flæsketorvet 68, 1711 København V

 

PRIS

21.795 kr. ekskl. moms.

 

PRISEN INKLUDERER

 • Forplejning på alle uddannelsesdage.
 • Sparring med konsulent på selvvalgt problemstilling – uanset om du går til eksamen eller ej.
 • Et års medlemsskab i Netværket for Frivilig-fagnørder, som er gældende fra uddannelsens første dag, inkl. billet til Ingerfairs Årsgilde (værdi 2.495 kr ex moms).

 

TILMELDING

Tilmeld dig på tilmeldingsknappen nederst på siden.

Efter du har tilmeldt dig, modtager du en bekræftelsesmail og efterfølgende et tilmeldingslink, hvor du kan du tilmelde dig diplomfaget hos Cphbusiness. Dette er fordi, uddannelsen har en ECTS-givende eksamen under diplomuddannelsen i ledelse.

 

OPTAGELSESKRAV

Uddannelsen, der udbydes i samarbejde med Cphbusiness under lov om åben uddannelse, består af valgmodulet ”Ledelse og facilitering” på diplomuddannelsen i ledelse. Bestået eksamen for modulet giver 5 ECTS-point til den studerende.

Det er et krav, at du har en kort eller mellemlang videregående uddannelse samt minimum to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering, som Cphbusiness foretager. Cphbusiness har udbudsretten på diplomuddannelsen i ledelse.

 

BETALING

Det er først, når du er optaget på uddannelsen hos Cphbusiness og efterfølgende har betalt fakturaen, du er endeligt tilmeldt uddannelsen.

Betaler du ikke din faktura rettidigt, forbeholder vi os retten til at tilbyde din plads til en anden. Afmelder du dig senere end 30 dage inden kursusstart, refunderes 50% af kursusprisen. Afmelder du dig 14 dage inden, eller endnu tættere på, afholdelse, refunderes kursusbetalingen ikke.

 

SAMARBEJDE

Frivillighedskonsulentuddannelsen er et samarbejde mellem Cphbusiness, Ingerfair og Incento.

 

KONTAKT

Hvis du vil vide mere om Frivillighedskonsulent-uddannelsen, er du meget velkommen til at kontakte os på:

Tlf: 32 20 01 11
info@incento.com


 

Holdtyper

Frivillighedskonsulentuddannelsen 2023-2024
Dag 1:
11. oktober ´23
Dag 2:
31. oktober ´23
Dag 3:
1. november ´23
Dag 4:
9. januar ´24
Dag 5:
19. januar ´24
Dag 6:
31. januar ´24
Aflevering af synopsis
9. februar ´24
Mundtlig eksamen
26. februar ´24
Pris
21.795 kr. ekskl. moms.