Vi har nok alle prøvet det: at være med i eller stå for møder eller udviklingsprocesser, der synes uden engageret dynamik. Det er de samme, der taler, og de samme idéer, der kommer på banen. Videndelingen eller udviklingen udebliver. Det er, som om vi er fanget i faste mønstre og autopilot.

Én måde at forsøge at imødegå denne udfordring på er gennem de faciliteringsmetoder, du anvender. På dette stærkt praksisrettede og intensive kursus vil du derfor kunne lære og træne nye metoder, du kan bringe i spil i en række forskellige sammenhænge i dit arbejde ude i din organisation. Det er alle metoder, der er nemme at gå til, ikke kræver voldsomt meget tid og som kan engagere og motivere deltagerne positivt.

Vi vil desuden se på, hvordan man ved at bruge flere af metoderne i sammenhæng kan designe processer, der kan rumme flere formål. Endelig vil du også få feedback på din egen rolle som facilitator.

 

Udbytte for dig som deltager

  • Indsigt i en række teknikker og metoder, du kan anvende til at facilitere effektive og meningsskabende processer til f.eks. møder, forandringsprocesser og udviklingsforløb.
  • Værktøjer til brug ifm. eksempelvis idéudvikling, identificering af problemer og løsninger, videndeling samt mødeledelse
  • Redskaber til enkle og effektive gruppeprocesser, der kan involvere og engagere alle deltagere på samme tid.
  • Feedback på din egen ageren som facilitator og sparring ift. udviklingsmuligheder
  • Styrket din evne til at spotte gruppedynamikker og din evne til at agere i uvished
  • Forståelse for styrker og udfordringer ved facilitatorpositionen

 

Udbytte for din skole

  • Styrket fokus på og evne til at faciliterere forskellige samarbejdsprocesser
  • Øget psykologisk tryghed i organisationen
  • Øget bevidsthed om rolle, opgaver og ansvar som facilitator

 

Målgruppe

Lærere i grundskolen, både indskoling, mellemtrinnet og udskoling, som har en faciliterende funktion, eller som varetager en formel eller uformel ledende rolle. Du kan f.eks. være teamleder, afdelingsleder, teamkoordinator eller tovholder.

Om underviseren

Kurset ledes af Jais Sørensen adm. direktør i Incento, der er et fællesskab af konsulenter. Jais Sørensen brænder for at øge trivsel og præstationer gennem anerkendende ledelse, coaching og meningsskabende kommunikation.

Du skal deltage, fordi facilitering er vejen til meningsfyldte udviklingsprocesser på din skole.” Jais Sørensen

 

Åbent Kursus

‘Facilitering – metoder og design af processer’ udbydes i samarbejde med Frie Skolers Lærerforening (FSL) som åbent kursus for alle lærere i grundskolen, der ønsker at booste samarbejdet i deres lærerteam. Du behøver ikke være teamleder eller have forudgående erfaring med facilitering for at deltage.

 

Datoer og tilmelding

Kurset afvikles 26. + 27. september på Hornstrup Kursuscenter.

Vi afventer tilmeldingslink via FSL’s hjemmeside

 

Mulighed for støtte

Alle vores Lærerkurser er forhåndsgodkendt som berettigede til støtte fra Den Statslige Kompetencefond. Du kan søge støtte til kursusgebyr og kørsel, men skolen skal medfinansiere med f.eks. dækning af arbejdstid. Sådan søger du om støtte

 

Mulighed for eksamen

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at tilmelde dig eksamen og derved opnå 5 ECTS-point på valgfaget ’Ledelse og facilitering’, som er en del af Diplom i Ledelse. For at gå til eksamen, skal du gennemføre både kurset ‘Facilitering – metoder og design af processer’ samt ’Teamsamarbejde – for tovholdere og koordinatorer’ som afvikles 27.-28. april 2022. Vær opmærksom på, at der er selvstændig betaling for eksamensdelen. Se mere på: (Afventer opdateret link)

 

Kontakt os for en uforpligtende snak

For yderligere information om uddannelsen, kontakt venligst adm.dir. Jais Sørensen.