Få succes med samskabelse

Design og ledelse af Samskabelsesprocesser er et praksisnært og kompetencegivende uddannelsesforløb i at designe og drive samskabelsesprocesser. Forløbet udbydes i samarbejde med Cphbusiness og konsulenthuset Ingerfair.

Forløbet svarer til diplomvalgmodulet ”Ledelse af samskabelsesprocesser” og giver derfor mulighed for at optjene 5 ECTS-point på diplomuddannelsen i ledelse.

Hvorfor samskabelse?

Samarbejde på tværs af organisationer og samfund kan være en særligt værdiskabende metode til at skabe nye, bæredygtige velfærdsløsninger. Samarbejde og samskabelse kan derfor med fordel udgøre et integreret afsæt for at arbejde med kerneopgaven i den offentlige sektor.

Desværre strander samskabelsen ofte, fordi de gode intentioner ikke understøttes af de rette kompetencer. At drive samskabelsesprocesser kræver et særligt ’mindset’, idet rollen som fagprofessionel ændrer karakter til relationsarbejder.

Samtidig kræver det justeringer af rammer og råderum i den organisation, der ønsker at samarbejde med civilsamfundet.

Derfor udbyder vi denne praksisnære uddannelse, hvor du bliver klædt på til at bygge samarbejdsrelationer med civilsamfundet og gøre din organisation klar til nye måder at arbejde på.

Udbytte

Design og ledelse af Samskabelsesprocesser er et professionelt og praksisnært kompetenceudviklingsforløb, hvor du:

  • Får praksisnære metoder og sparring til at drive samskabelsesprocesser, der sætter kommune, brugere, borgere og frivilligforeninger i stand til at samskabe nye løsninger.
  • Lærer at forankre samskabelsesprojekter i selvkørende frivilligmiljøer eller i formelle samarbejder med frivillige foreninger, så I undgår, at gode initiativer forsvinder, når processen er slut.
  • Får indblik i, hvordan du skaber gode rammer for samskabelse, idet du styrker dit samskabende ’mindset’ og evnen til at udvikle de organisatoriske rammer, samskabelse kræver.
  • Træner dine kommunikative evner, så du er i øjenhøjde med de frivillige, samarbejdspartnere og borgere, du og din organisation involverer i jeres samskabelsesproces.

Målgruppe

Forløbet er målrettet projektledere, koordinatorer, proceskonsulenter og andre, der leder eller deltager i samskabelsesprocesser.

Kompetencegivende forløb med ECTS-point

Deltagelse på kurset Design og ledelse af Samskabelsesprocesser giver mulighed for at tage en officielt kompetencegivende eksamen i valgmodulet ’Ledelse af samskabelsesprocesser’ under Diplom i Ledelse. Bestået eksamen giver 5 ECTS-point.

Internt kursus i jeres organisation

Vi tilbyder gerne kurset som internt forløb i jeres organisation. Kontakt adm.dir. Jais Sørensen for en uformel snak om mulighederne.

 

 

Holdtyper

Design og ledelse af Samskabelsesprocesser - 2021 (hold 2101)
Dag 1
14. september
Dag 2
15. september
Dag 3
7. oktober
Dag 4
28. oktober
Eksamen
25. november
Pris
11.900 ekskl. moms