Værdiskabende, engagerende og involverende processer

Vi tillader os at sige, at vi kan designe og afvikle procesfacilitering og design af længere procesforløb inden for mange forskelligartede brancher og med fokus på mange forskelige typer indhold. Det skyldes hovedsageligt én ting: Vi forsøger aldrig at styre indhold, men derimod processen. Vi er med andre ord ekspert på processen, ikke på indhold. Procesfailitering er for os netop kendtegnet ved ikke at forsøge at styre mod velkendte og forudbestemte resultater, men at tillade at det ukendte eller uerkendte kan opstå.

Gennem dialog og klar forventningsafstemning med vores kunder designer vi processer på baggrund af den kontekst, vi træder ind i. Vi har naturligvis et bestemt sæt af metoder, vi anvender – men vi sammensætter dem og afviger fra dem, så de matcher den organisation, vi træder ind i.

Vi arbejder allerede fra meget tidligt i procesforløb med at forankre al viden fra forløbene i organisationen og hos relevante personer, så organisationen relativt hurtigt bliver i stand til at “overtage” forløbet. Det er således en essentiel del af vores filosofi, at succesfulde processer i princippet udføres og forankres af organisationen selv.

 

Læs her to cases som eksempler på opgaver, vi har løst:

Billund Airport - Procesledelse Incento

 

 

 

 

 

Kontakt os for en uforpligtende snak

For yderligere information om mulighederne for din organisation, kontakt venligst partner Jacob Christoffer Pedersen.