Skab bæredygtig organisationsudvikling og kvalificér jeres beslutninger

I foranderlige omgivelser kan man ikke styre organisationens udviklingsprocesser 100%. Men med en klar forståelse af det organisatoriske terræn, forandringen implementeres i, får I det optimale afsæt for organisationsudvikling og for at få fuldt udbytte af jeres investeringer – også på langt sigt.

Det er derfor vigtigt at opfange både negative og positive tendenser i organisationens adfærd tidligst muligt, så man undgår uhensigtsmæssige mønstre og samtidig får udnyttet organisationens potentiale til fulde. Dette er nu muligt med det innovative web- og app-baserede system SenseMaker.

Med SenseMaker® får I…

  • et bedre grundlag for kvalificerede beslutninger, som giver bæredygtig forretnings- og kulturudvikling
  • mere tid og overskud i selve forandringsprocessen, fordi I ved, hvad I skal fokusere på
  • grundlag for at lave små forsøg i praksis, der kan afdække den bedste retning for udviklingen
  • inspiration til hvilke indsatser, der skal til for at udvikle organisationen i en ønsket retning

SenseMaker® kan bidrage til at giver jer den fornødne indsigt i organisationen ved at kaste lys over fastgroede og emergerende mønstre i medarbejdernes adfærd og holdninger.

SenseMaker app, PanCorp

SenseMaker®-appen og eksempel på visualisering af respondenternes input

Ved at afdække de tanker, følelser og fortællinger, der former organisationens adfærd, får I langt bedre fornemmelse for, hvilke tiltag der reelt vil virke, og hvilken retning I bør bevæge jer i for at sikre langtidsholdbar udvikling af forretningen og af organisationen som helhed.

Afklar centrale spørgsmål i forbindelse med forandringer i organisationen, f.eks…

… i udvikling af en ny innovationskultur:
– hvor findes der et uudnyttet potentiale for øget innovation?
– hvilke nye tendenser i organisationen kan vi styrke?

… ved videndeling om kunder og marked:
findes der uformel eller implicit viden i organisationen, vi kan drage fordel af?
– hvordan udvikler vi vores adfærd til bedst at imødekomme kundernes behov?

… i omlægning af forretningskritiske strategier:
– hvilke tiltag vil reelt kunne flytte organisationen?
– hvor ser vi emergerende mønstre, der kan underbygge eller modarbejde en ny strategi?

Eksempel på forløb

Et forløb med SenseMaker kan se ud på mange måder, men løber typisk over 3-6 måneder fra dataindsamling til efterfølgende analyseprocesser – heraf foregår dataindsamlingen typisk over 2-4 uger. Læs mere om, hvordan et organisatorisk SenseMaker-forløb kan se ud.