Opnå det værdiskabende samarbejde i jeres ledelsesteam

Hvordan kan vi bruge hinanden bedst muligt, så vi støtter og begejstrer hinanden og alle omkring os?

Et effektivt ledelsesteam arbejder naturligt sammen om at nå virksomhedens mål.

Ved at skabe effektive ledelsesteams opnår virksomheden en bedre prioritering af indsatser, bl.a. fordi samarbejdet på tværs i virksomheden forbedres markant. På en klar og entydig måde løser lederne de daglige udfordringer i relation til organisationen og personalet, og der sikres en tydelig retning for udvikling og optimering af forretningen.

Lederteams fastlægges ud fra virksomhedens størrelse og relevant samarbejdspraksis i organisationen. I det enkelte team tilrettelægges en udviklingsproces, som former et effektivt lederteam, og som har fokus på at fastholde teamet på dette niveau efterfølgende.

Udviklingsprocessen

Ud over den ”traditionelle” teamudvikling sættes fokus på:

  • Sammenhængen mellem ledelsesgrundlaget og teamets tilgang til ledelse
  • Forståelsen for sammenhæng og udfordringer i de individuelle ledelsesopgaver og fællesskabet i teamet
  • Kompetencer, der gør teamets medlemmer i stand til at agere med den rette kombination af forretningsmål, organisatoriske mål og personalerelaterede mål

Incento anvender både personprofiler og gruppedynamiske profiler i processen. Det skaber større forståelse og bedre mulighed for at anvende lederteamets kompetencer optimalt, hvilket er både effektivt, motiverende og konfliktminimerende.

Gennem hele processen sættes fokus på fire niveauer i ledelsesprocessen

  1. De forskellige ledelsesopgaver
  2. Ledelsesindsatsen – forretningsmæssigt og organisatorisk
  3. Opnåelse af resultater – forretningsmæssigt og organisatorisk
  4. Ledelsesopfølgning – systemisk og personligt

Efter behov trænes lederne i de ledelsesdiscipliner, der afdækkes som særligt udfordrende.

 

Kontakt os for en uforpligtende snak

For yderligere information om et forløb hos jer, kontakt venligst adm.dir. Jais Sørensen