incento
Interne uddannelsesforløb & kurser

Hos Incento gør vi det muligt for jer at oprette både hele interne uddannelsesforløb og interne kurser, der er fuldt målrettet jeres behov. Vi har samtidig stor erfaring i at gøre dette inden for rammerne af akademi- og diplomfagsrammerne, hvilket gør det muligt for jer at tilbyde uddannelserne og kurserne som officielt kompetencegivende med tilhørende ECTS-point.

 

At målrette en række kurser eller enkeltstående kurser jeres virkelighed og behov har den klare fordel, at I dermed kan sætte fuldt fokus på jeres egne udfordringer og cases. Det bliver med andre ord jeres kontekst, der er i centrum, og jeres kontekst, teori og værktøjer er målrettet til. Samtidig er interne uddannelsesforløb og interne kurser en stærk mulighed for forbinde organisationen på tværs af afdelinger og teams og dermed understøtte den form for sammenhæng, der er med til at gøre organisationen mere smidig og agil.

 

Læring skal kunne overføres til egen lokal praksis

Vi lægger stor vægt på såkaldt transfer (overførsel) og translation (oversættelse).  Læring skal ikke blive i undervisningslokalet; den skal ud at leve og overføres til praksis. Det er imidlertid ikke en proces, der sker 1:1; det vil ofte være nødvendigt at lave en form for ”oversættelse”, hvor man arbejder på at tilpasse sin læring til den lokale kontekst, hvor man ønsker at bringe den i spil.

Vores måde at gøre det på er ved at sætte kraftigt fokus på en action learning-tilgang, som bliver bragt i centrum på ethvert kursus i uformel ledelse eller en koordinatoruddannelse hos os. Mellem undervisningsmodulerne motiveres deltagerne til at afprøve små ting i egen praksis. Der vil altid være tale om små ting, man relativt hurtigt kan sætte i værk eller forsøge. De erfaringer, de små forsøg bringer med sig, bliver derpå gennem refleksion og dialog en del af det efterfølgende modul.