Susanne Kirst, Kontorfuldmægtig i personaleafdelingen på Københavns Universitet, har gennemført Incentos Projektlederuddannelse, som inkluderer eksamener i henholdsvis Projektstyring og Ledelse i praksis.

Projektstyring i høj kurs

”Flere og flere organisationer arbejder jo projektorienteret, så projektstyring er i høj kurs. Før var vi vant til at køre projekter ud fra vores egen lille verden, men på uddannelsen blev vi blandt andet præsenteret for nogle knaldgode analyseværktøjer, som vi kan anvende direkte i vores daglige arbejde.”

For Susanne Kirst var noget af det vigtigste ved uddannelsen, at den rustede hende til at omsætte teorien i praksis:

”Teori alene kan godt blive lidt langhåret, men undervisningsmaterialet og de praktiske øvelser gjorde det nemt at forholde sig til, hvordan teorien skulle implementeres i praksis”.

Mellem styring og horisontudvidelse

Det brede perspektiv i Projektlederuddannelsen betyder, at deltagerne kan få nye vinkler på både teori og praksis, som de kan bringe i spil i deres specifikke kontekst.

Uddannelsen gav Susanne Kirst en værdifuld baggrundsforståelse og et stærkt rammeværktøj, som kan anvendes i mange forskellige typer projekter:

”Det nye for mig var at lære om Earned Value Management, men hvad end man beskæftiger sig med til daglig, kan projektlederuddannelsen være med til at udvide éns horisont”.