En sikker vej til nye værdiskabende kompetencer

Uddannelsen Projektledelse og Koordinering har til formål at klæde deltagerne på til at varetage en bred vifte af opgaver i et projekt.

Forløbet afholdes i Silkeborg i samarbejde med Dania Erhverv.

På uddannelsen fordeles deltagerne i grupper, som hver finder på et projekt, de ønsker at arbejde med. På den måde afprøves værktøjer og metoder i praksis som en del af undervisningen. Deltagerne trænes således også i at bringe vidt forskellige kompetencer i spil i samarbejdet om at løse projektets udfordringer.

Nedenfor kan du læse om, hvad to af deltagerne fra vinterholdet i Silkeborg 2018 fik ud af at kortlægge deres egne kompetencer ift. at arbejde med projekter.

Indblik i egen rolle

Et væsentligt element i Projektledelse og Koordinering er, at deltagerne får kortlagt og udvidet deres styrker ift. at bidrage til forskellige typer projekter. Nina, der er uddannet billedkunstner, forklarer her, hvilken indsigt forløbet gav hende i, hvilken rolle hun ofte selv udfylder i et projekt:

“Jeg er god til at skabe sammenhængskraft i et projektarbejde og i et team. Jeg ser mig selv som en medspiller, som har rigtig gode samarbejdsevner og gode egenskaber inden for kommunikation og formidling.”

Netop kommunikationen er afgørende for, at et projekt lykkes, pointerer Nina: ”For at der kan opstå et givende og stærkt samarbejde, skal der være et fælles mål og en fælles begejstring for projektet. Derfor er kommunikationen så altafgørende for, at et projekt lykkes.”

En anden deltager på Projektledelse og Koordinering, som til daglig er chefsekretær på en uddannelsesinstitution, fremhæver også nogle nøglekompetencer, som hun tager med fra kurset til sine fremtidige projekter. Bl.a. er hun nu bedre rustet til at “bidrage med værktøjer til at finde det bedste grundlag for at gennemføre et projekt. En afklaring af hvilke faktorer, der har betydning for projektet. Og så evnen til at beskrive vejen frem til målet”.

Den anden nøglekompetence, som deltagerne fik fokus på under uddannelsen, er evnen til at se nye perspektiver i tilrettelæggelsen af et projekt: ”Min styrke er at opdage muligheder og alternative veje i et projekt. At give tid og plads til at tænke ud ad en tangent og se om projektet ville have gavn af at gå en anden vej end den gængse.”

En afgørende fase i projektarbejdet

Nina fremhæver, at kurset har givet hende en bedre forståelse for, at forberedelsen kan være afgørende for projektets succes: ”Jeg er blevet opmærksom på vigtigheden af en grundig forberedelsesfase, hvor jeg kan indtage rollen som forandringsleder og navigatør”. Her understreger hun betydningen af situations- og interessentanalyser, da de kan være med til ”at opdage eventuelle faldgruber og give mulighed for at stoppe op og ændre kurs i tide, så projektet ikke går ud af en forkert vej eller går blindt efter et mål, som ikke viser sig at være muligt at nå”.

Giver struktur i processen

Også deltagernes evne til at skabe overblik er styrket gennem uddannelsen. En deltager fremhæver blandt andet, at hun nu kan ”bidrage med at få et overblik over det arbejde, der skal laves, så hovedopgaverne bliver opdelt i mål og delmål.” Det handler eksempelvis om at ”få overblik over hvilke opgaver, der egner sig til at blive udført først – for ikke at forsinke andre opgaver – og på den måde finde vigtige tidsreserver.”

Deltagerne har således fået en pallette af grundlæggende projektkompetencer kombineret med mere personlige kompetencer i relation til ledelse og koordinering. Netop denne kombination stiller kursisterne stærkt ift. at udfylde en vifte af roller i projektets forskellige faser. Ikke mindst øger det kursisternes evne til at formidle, hvad de kan bidrage med i et projekt, og til at bringe de øvrige projektdeltageres kompetencer effektivt i spil, så projektet får størst muligt værdi.

Er du blevet nysgerrig efter at høre med om uddannelsen Projektledelse og Koordinering, er du velkommen til at kontakte underviser på kurset, Niels Levinsen.

Du er også velkommen til at læse om selve kurset i Projektledelse her.