Pia Nørgaard er viceskoleleder på Issø-skolen i Svendborg Kommune. Efter at have deltaget i Incentos Coachuddannelse er hun efter eget udsagn blevet bedre til at stille de rette spørgsmål og skabe rammerne for positive teamsamarbejder. Kompetencer, der er altafgørende i et job med stort personaleansvar.

Hvorfor Incentos Coachuddannelse?

Da Pia Nørgaard tilmeldte sig uddannelsen var det med ønske om at blive bedre til at stille de rigtige spørgsmål og hjælpe sine medarbejdere til at reflektere sig frem til egne løsninger. Som viceskoleleder på Issø-skolen er hun især beskæftiget med personaleansvar og skoleudvikling, og oplever ofte, at lærerne kommer til hende med forskellige problemstillinger:

Det var lidt en personlig udfordring at blive bedre til at stille spørgsmål, og ikke komme med så mange svar. Jeg har i forbindelse med min lederuddannelse stiftet bekendtskab med systemisk tænkning og er meget optaget af det, men syntes ikke, at jeg var så god til det med at stille spørgsmål til folk for at få dem til selv at reflektere,” siger Pia.

Lær at møde andre der, hvor de er

Efter at have gennemført uddannelsen føler Pia Nørgaard, at hun i højere grad har lært at møde folk i deres egne domæner og at bruge den forståelse positivt:
”Kurset har udviklet mig personligt, idet jeg har lært at lytte aktivt og forstå, at ethvert menneske handler perfekt i forhold til den forståelse og de logikker det har. At det som er rigtigt for mig ikke nødvendigvis er rigtigt for et andet menneske, og at man ikke nødvendigvis hjælper et andet menneske ved at pådutte ham ens egen virkelighedsforståelse. Jeg har lært at blive mere coachende og mindre skråsikker, hvis man kan sige det.”

Skab et velfungerende team

Også i det daglige arbejde på Issø-skolen har uddannelsen gjort en forskel:
”Vi arbejder i teams og via kursustilgangen har jeg lært at gå ind i teams, der ikke fungerer godt, og få dem til at lytte til hinanden og fungere bedre. Jeg har lært den teknik, man kalder ”game master”, altså hvordan man som leder sætter rammerne omkring et møde, og det synes jeg, at jeg kan bruge meget indenfor alle møder, hvor jeg sidder for bordenden. Dette har ledt til velfungerende teams, hvor man lytter til hinanden og finder ud af hvad hinandens kompetencer er.” fortæller hun.

Forankring gennem refleksion

Endeligt oplevede Pia Nørgaard, at uddannelsens øvelsessessioner gav hende muligheden for at afprøve kursets værktøjer på egen krop:
Jeg er blevet overrasket over de refleksioner, jeg selv kommer frem til, når jeg sidder overfor en, der stiller de rigtige spørgsmål, selvom personen ikke engang er professionel. Jeg syntes ellers selv, at jeg var rimelig selvreflekterende, men her har jeg fået en del aha-oplevelser, jeg ellers ikke ville have fået. Det fik mig virkelig til at tænke, at det her duer til noget!” afslutter Pia Nørgaard.