Bedre til at formidle budskabet

Mindre sygefravær, et bedre arbejdsklima og styrket sammenhold på arbejdspladsen. Det er nogle af de konkrete forandringer, som Ollerup Plejecenter i Svendborg Kommune har mærket efter deltagelse i Incentos Coachuddannelse. Ifølge sektionsleder Berit Klit Larsen har uddannelsen gjort hende til en mere lyttende og rummelig leder.

Da Berit Klit Larsen besluttede sig for at deltage i Incentos coachuddannelse i sommeren 2013 var det med ønsket om at blive bedre til at formidle sine budskaber til medarbejderne på Ollerup Plejecenter, men kurset skulle vise sig at blive endnu mere givende, end hun havde regnet med. Forløbet har nemlig trukket tråde gennem hele organisationen, fra medarbejdere til beboere, med tydelige positive resultater til følge.

Den systemiske tilgang

For sektionslederen ligger nøglen til forandringerne i den systemiske tilgang, hun lærte på uddannelsen: ”Jeg er blevet bevidst om, at jeg er en del af systemet, og at mine forandringer påvirker resten af organisationen – man kan ikke bare stå udenfor og kigge ind.”

Denne erkendelse har påvirket Berit Klit Larsens måde at kommunikere med sine medarbejdere på: ”Jeg er blevet langt bedre til at stoppe op og lytte. Jeg føler ikke længere, at jeg skal have løsningerne, men bruger spørgsmålsteknikkerne fra kurset til at finde frem til en løsning sammen med mine medarbejdere, hvilket har været en positiv oplevelse for os alle. De har fået en leder, der lytter mere, og det giver de udtryk for.”

Ansvar og risikovillighed

Berit Klit Larsen oplever, at coachingen af medarbejderne har medført en større risikovillighed blandt de ansatte på Ollerup Plejecenter: ”Når jeg ikke er til stede på arbejdspladsen, bliver jeg ikke ringet op længere. Jeg kan mærke på medarbejderne, at de har mere lyst til at tage ansvar og gøre tingene selv.”

Også i de daglige omgangsformer på plejecenteret er effekten af uddannelsen synlig, i form af et bedre arbejdsklima. Ifølge Berit Klit Larsen har kurset lært hende at sætte social kapital i form af tillid, samarbejde og respekt i højsædet, samt at fokusere på at møde medarbejderne i deres domæner.

Bonus: Lavere sygefravær

Disse tiltag har gjort dagligdagen nemmere og styrket sammenholdet på arbejdspladsen: ”Vi har i perioder nogle meget plejekrævende borgere, og her er jeg blevet mere bevidst om, hvor vigtigt det er for medarbejderne at få ekstra ressourcer ind, selvom budgetterne er klemte. Det betyder rigtig meget, og jeg kan jo se, at det kan svare sig på den lange bane, fordi jeg ikke får nogle sygemeldinger. Folk føler, at vi trækker på samme hammel.”

Medvirkende til nedgangen i sygemeldingerne er efter sektionslederens vurdering både uddannelsen som coach og det deraf forandrede miljø på arbejdspladsen. Endelig har kurset haft en mærkbar indvirkning på hendes egen arbejdsglæde:

”Kurset har simpelthen givet mig så meget, både på den personlige del og for plejecenteret som organisation. Lige nu rider jeg på en bølge, hvor jeg bare synes, at alting lykkes for mig i relation til mit arbejde.” afslutter Berit Klit Larsen.