Associeret konsulent og erhvervspsykolog
ti@incento.com
+45 2873 1013

Tobias Iversen brænder for arbejdet med lederskabskulturers indvirkning på medarbejdermotivation, og er endvidere optaget af organisationsudvikling og arbejdsmiljøforbedrende indsatser. Til dagligt arbejder han med organisations-, kompetence- og teamudvikling samt coaching, hvor han har et fokus på at skabe indsigt og forståelse for individers forskellige perspektiver. På denne måde bringer Tobias individet i spil for at skabe større forståelse for de vekselvirkende dynamikker i grupper. Til at skabe udvikling benytter han sig bl.a. af aktionslæringsprincipper, ACT og narrative metoder.

I arbejdet med organisationer har Tobias fokus på at inddrage flest mulige perspektiver og at skabe bæredygtige løsninger i fællesskab med de involverede parter. Herigennem forsøger han at støtte op om, at alle deltagere forpligter sig til de opstillede mål, og at der etableres ejerskab af udviklingsprocessen.

Baggrund

  • Cand.psych fra Syddansk Universitet
  • Erfaring med arbejdet i organisationer fra flere forskellige konsulenthuse
  • Har arbejdet med forandringsprocesser i store og små organisationer
  • Har udviklet et psykologisk testredskab til kvantificering af lederskabskulturer
  • Certificering i Collaborative Institutional Training Initiative (CITI program): Behavioural Sciences v. University of Miami