Stine Halmind Incento A/S

Konsulent / Partner
sh@incento.com
+ 45 2440 4232

Stine Halmind er drevet af at skabe bæredygtig udvikling og ledelse gennem kommunikation, indsigt og meningsskabelse. Hun arbejder med kultur-, team- og medarbejderudvikling med fokus på menneskers styrker og motivation. Tilgangen er inspireret af kompleksitetstankegangen, narrativ metode samt anerkendende ledelse.

Stine er endvidere primus motor på at udvikle og udbrede Incentos egen fortælling. Hun har tidligere arbejdet med intern og ekstern kommunikation, ledelse og teamudvikling i mindre organisationer, bl.a. i form af rådgivning om ledelseskommunikation og afdækning af virksomheders vision, mission og værdier.

Baggrund

  • Cand.mag. i Spansk sprog og kultur
  • BA i International Virksomhedskommunikation
  • Specialiseret i organisationspsykologi, teamudvikling og HR
  • Rådgiver for iværksættere og små virksomheder inden for kommunikation, kultur og ledelse
  • Mentor for dimmittender fra Copenhagen Business School
  • Leder i Det Danske Spejderkorps
  • Frivillig i bl.a. Landsforeningen for Kommunikation og Den Mexicanske Ambassade