SDU logo - samarbejdspartner Incento

Vi har fået tildelt midler fra Styrelsen for Forskning og Innovation til et udviklingsprojekt, hvor vi sammen med antropologer fra Aarhus og Syddansk Universiteter skal udforske ledelse og kompleksitet i danske både offentlige og private organisationer.

Projektet skal munde ud i helt nye typer ydelser inden for såvel kompetenceudvikling som koncepter for organisatoriske udviklingsprocesser.