Momentum logo - samarbejdspartner Incento

Incento udbyder en række kurser via Momentum Academy. Kurserne har til formål at opkvalificere ledere og medarbejdere med henblik på at styrke deres evne til at håndtere konkrete og generelle udfordringer i deres organisation.

Kurserne berører temaer såsom Ledelsesbaseret Coaching, Forhandlingsteknik, Uforudsigelighed i Projekter og Styrkebaseret Ledelse.

Momentum Academy udbyder kurser og foredrag, der træner medarbejdere og ledere i at udøve aktivt lederskab og højne deres kompetencer. Gennem videndeling og læring får deltagerne effektfulde værktøjer til at lede med autencitet og håndtere fremtidens forandringer.

Læs mere om Momentum Academy.