Ingerfair

Ingerfair er et fællesskab af højt specialiserede konsulenter med fokus på at skabe bæredygtige frivilligmiljøer.

De er specialister i arbejdet med frivillige og i samarbejdet mellem civilsamfundet og det offentlige. De løser opgaver i store og små foreninger samt i det offentlige på forvaltnings- og institutionsniveau.

Incento og Ingerfair samarbejder om konsulentydelser og uddannelsesforløb inden for samskabelse, herunder Samskabelseslaboratoriet og Det Samskabende Mindset.

Styrken i partnerskabet er, at vi forener Ingerfairs erfaring inden for koordinering og ledelse af frivillige med Incentos erfaring inden for projekt- og procesledelse, kommunikation og forandringer, samt vores årelange samarbejdsrelationer i den offentlige sektor.

Læs mere om Ingerfair her.