FSL samarbejdspartner Incento

Frie Skolers Lærerforening

Frie Skolers Lærerforening (FSL) er en fagforening for lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler.

Incento afholder i samarbejde med FSL kortere og længere kurser for foreningens medlemmer.

Vi tilbyder bl.a. kurser inden for kommunikation, feedback samt team- og procesledelse, eksempelvis 2-dageskurset Styrk Lærersamarbejdet med Facilitering.

Du kan se Frie Skolers Lærerforenings kursusudbud her.