erhvervsakademi sydvest logo - samarbejdspartner Incento

Erhvervsakademi Sydvest (EASV) er en regional videninstitution med beliggenhed i Esbjerg og Sønderborg.

EASV har til formål at koble en tæt kontakt til erhvervslivet med den nyeste faglige og pædagogiske viden. På denne baggrund udvikles og udbydes en række praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau.

I Incento har vi god erfaring med at udbyde vores kurser som officielt kompetencegivende forløb og har i mange år samarbejdet med en række erhvervsakademier. Vi har derfor indgået samarbejde med EASV for at imødekomme den voksende efterspørgsel på kompetenceudviklingsforløb i Sydvestjylland.