Djøf logo

Incento har de seneste 6 år arbejdet målrettet med at styrke vores kunders muligheder for og evne til at håndtere den stigende kompleksitet, de oplever. Nu er vi gået sammen med Djøf om at tilbyde deres medlemmer at drage fordel af vores erfaringer og ekspertise inden for området.

Kompleksitet betegnes af mange ledelsesforskere og erfarne ledere som både en af de største udfordringer for ledere nu og i fremtiden, men også som et område, der rummer enorme muligheder, eksempelvis når det handler om at skabe rammer for innovation eller sikre mere bæredygtig organisationsudvikling.

I første omgang vil der være tale om et arrangement for nye ledere i Djøf med fokus på at præsentere grundlæggende teknikker til at begå sig effektivt i komplekse sammenhænge. Det er intentionen på sigt at udvide samarbejdet til at omfatte andre typer af workshopper samt kurser.