Projektlederuddannelse til Spejdernes Lejr

Incento har uddannet 40 projektledere til Spejdernes Lejr 2017

Som et led i partnerskabet med foreningen Spejderne har Sønderborg Kommune udbudt en fælles projektlederuddannelse til Spejdernes Lejr 2017, og sidste hold har netop afsluttet deres eksamen. Uddannelsen fortsættes i form af kortere weekendkurser og e-learning.

To 12-taller og to 10-taller. Det var dagens høst på sidste eksamensdag i projektlederuddannelsen for Spejdernes Lejr 2017. Uddannelsen har været udbudt af værtskommunen for lejren, Sønderborg, sammen med foreningen Spejderne. Undervisningen blev varetaget af konsulentfirmaet Incento, som kommunen også normalt benytter til at uddanne sine medarbejdere i projektledelse.

Tværfaglighed i højsædet

Tre hold af cirka 40 deltagere har været igennem, siden uddannelsen begyndte i foråret 2015 – både medarbejdere i kommunen og spejdere fra hele landet – alle med nøgleroller i opbygningen af danmarkshistoriens største lejr, som afholdes i Sønderborg 22.-30. juli 2017. Sønderborgs kommunaldirektør, Tim Hansen, fortæller om baggrunden for uddannelsen:

I Sønderborg Kommune arbejder vi stadigt mere tværfagligt, både i konkrete projekter, og når vi løser daglige driftsopgaver. Det kræver dygtige og engagerede projektledere. Samtidig får vi de bedste resultater i samspil med vores lokale og private aktører, hvorfor det var helt naturligt at samarbejde med Spejderne om uddannelsen.

Projektlederuddannelsen for Spejdernes Lejr kører videre, men i kortere form på weekendkurser rundt omkring i landet, hvor undervisningen varetages af spejdere, som plejer at undervise på spejdernes kursuscentre. Desuden er der klargjort et program med e-learning.

Diversitet og professionel ildhu

Deltagerne har haft vidt forskellige baggrunde, hvilket har givet en usædvanlig opgave for chefkonsulent hos Incento Niels Levinsen, som har stået i spidsen for undervisningen på den nye projektlederuddannelse til Spejdernes Lejr:
– Så sker der noget helt andet, end når alle kommer fra samme sted. Også deltagerne fra spejdersiden har været indbyrdes meget forskellige. Det har været en stor fornøjelse.

Niels Levinsen har selv været KFUM-spejder og har været på lejr på Als – men “i tidernes morgen”:
Jeg kan konstatere, at der virkelig er sket udvikling i spejderbevægelsen siden da. De går til opgaven med en professionel ildhu. Alene det, at de bygger projektlederuddannelsen ind i planlægningen af lejren, det er jeg glad for at se.

Spejdernes Lejr Projektlederuddannelse Incento

Fortællingen om Spejdernes Lejr

Et af sidstedagens 12-taller blev scoret af Signe Lund Christensen, der er funktionschef i et af lejrorganisationens 11 hovedudvalg, Politik og Identitet. Hun tog i sin eksamensopgave udgangspunkt i et udsnit af de opgaver, hendes udvalg står for.

Jeg har taget fat i, hvordan vi skal planlægge besøg af landspolitikere på lejren. Det er en udfordring at sørge for, at de bliver vist rundt på lejren, og at de kommer ud til aktiviteter, der understøtter den fortælling, vi gerne vil have frem. Vi har aktivitetsfolk, som skal klædes på til at komme med de rette budskaber, og hvordan gør vi så det? Det er af stor betydning for os som spejderkorps, at det går godt, når vi har adgang til højt profilerede beslutningstagere, siger Signe, som har været begejstret for uddannelsen.

Jeg er sikker på, at uddannelsen som helhed har gavnet lejrens organisation. Det er godt at mødes på kryds og tværs og lære om ting, som man ikke selv kunne have tænkt over, siger Signe.

Fakta om Spejdernes Lejr 2017

  • Spejdernes Lejr 2017 bliver danmarkshistoriens største lejr med forventet ca. 40.000 deltagere, heraf op mod 6000 internationale, og forventet 15.000 gæster dagligt.
  • Lejren arrangeres af de fem danske spejderkorps: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De Grønne Pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig. De indgår i foreningen Spejderne, som i 2014 udvalgte Sønderborg som værtskommune blandt 21 ansøgerkommuner og indgik en partnerskabsaftale med kommunen.
  • Lejren foregår 22.-30. juli 2017 på Kær Vestermark ved Sønderborg