Social kompleksitet i projekter – morgenmøde

Lær at drive projekter som en videnskabsmand!

Incento A/S - Social kompleksitet

23. september 2016 holdt Incento morgenmøde om social kompleksitet i projekter:

Den stigende forbundenhed mellem mennesker – på tværs af såvel organisationer som nationer – giver stort set uhindret adgang til feedback og ny viden.

Dette udfordrer lederes mulighed for at forudsige eller påvirke medarbejdernes reaktion på tiltag og forandringer.

Trods et større fokus på betydningen af social kompleksitet – forårsaget af den øgede interaktion mellem mennesker – mangler der fortsat viden og værktøjer, som gør ledere i stand til at træffe beslutninger og handle effektivt i denne type kontekster.

Men hvis vi skal sikre organisatorisk vækst og holdbare resultater i fremtiden, er vi nødt til at tilpasse vores måde at tænke og udøve ledelse på.

Gratis inspirationsseminarer

På en række inspirationsseminarer udforsker Incento den praktiske konsekvens af kompleksitetsteorien og ser på, hvordan du som leder kan imødegå den stigende kompleksitet i hverdagen.

På det første morgenmøde introducerede vi The Cynefin Framework, en model til meningsskabelse og beslutningstagning udviklet af den walisiske professor og konsulent David Snowden.

Nu går vi mere i dybden med det praktiske:

23. september sætter vi spot på projektledelse og uforudsigelighed i projekter

Klassisk projektledelse udspringer af en tanke om at planlægge fremtiden, men i dag kan konsekvensen af selv små tiltag være uforudsigelig, hvorfor traditionelle værktøjer ofte kommer til kort.

Vi vil på morgenmødet se nærmere på, hvordan du som projektleder undgår den klassiske fejl at lægge detaljerede planer med udgangspunkt i en forsimplet udgave af den virkelighed, du opererer i.

Projektplanen er ikke død og begravet

Vi mener ikke, at projektledere helt skal holde op med at planlægge og styre, men vi må indrette os på, at projektledelse i stigende grad handler om at skabe resultater i et komplekst landskab af meninger, interaktioner og dynamisk udvikling.

Som projektleder bør du derfor begynde at tænke som videnskabsmanden, der igangsætter adskillige mindre forsøg – prøvehandlinger – og nøje følger op på, hvilke der virker.

På morgenmødet får du – med udgangspunkt i kompleksitetstankegangen – inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan du angriber et konkret projekt, når uforudsigeligheden råder.

Kontakt os for at høre nærmere
Stine Halmind