Drevet af interessen for ledelse i komplekse kontekster, tog to af Incentos konsulenter til London for at deltage i et eksklusivt seminar med David Snowden, ophavsmanden til “The Cynefin Framework”.

Ledere ved det godt: 100 % kontrol er umulig, og at forsøge at opnå det fører sjældent noget godt med sig. Men hvorfor? – Og hvad så?

Dét har den walisiske professor og konsulent David Snowden nogle solide bud på. Snowdens tilgang spiller en vigtig rolle i Incentos arbejde med at hjælpe ledere til at træffe beslutninger og handle effektivt, også i kontekster præget af stor kompleksitet.

David Snowden om god ledelse

Der tales meget om, hvad god ledelse er. Meningerne er mange, men essentielt for at skabe god ledelse er at have fokus på udvikling. Både generelt og mere specifikt på ledelsesudvikling, herunder især ledelse i komplekse kontekster. Jacob Christoffer Petersen og Niels Levinsen, chefkonsulenter i Incento, deltog sammen med andre ledere i et seminar, hvor David Snowden gik i dybden med sit koncept ”The Cynefin Framework”.

Såvel Snowdens idéer som hans måde at arbejde på gav stof til eftertanke, fortæller Jacob Christoffer Pedersen: ”Snowden er et af de mest inspirerende mennesker, jeg har mødt. Ikke at jeg anser ham for en guru, eller at vi skal bukke og neje for ham… Men eksempelvis hans vekslen mellem videnskabelig indsigt, menneskelig forståelse og konkrete eksempler fra virkelighedens verden er meget inspirerende”.

Der var flere mål med at deltage i seminaret, fortæller Jacob Christoffer Pedersen:

”David Snowden er en af vores væsentligste inspirationskilder, når det handler om lederudvikling og udvikling generelt. Så det er vigtigt for os at være i dialog med Snowden og forstå hans baggrund for at have udviklet Cynefin Framework”.

Cynefin i praksis

På seminaret præsenterede Snowden en lang række bud på, hvordan man kan anvende Cynefin i praksis, og det er netop hvad Jacob Christoffer Pedersen gik efter: ”Mange store virksomheder verden over har anvendt bl.a. kompleksitetsforståelsen til at udvikle deres organisationer. Vi var derfor interesserede i at høre om, hvordan vi kan anvende Cynefin-tankegangen i det faciliterende arbejde hos vores kunder”.

Snowdens pragmatiske tilgang tiltalte også Niels Levinsen: ”Det spændende ved hans måde at arbejde på er, at han ikke bruger en tung, indforstået teoretisk terminologi, der udelukker begyndere. Der er i stedet fokus på at få en fælles forståelse for kompleksitet og for menneskers reaktioner i professionelle sammenhænge. Det handler om at få gavn af sine erfaringer og blive så fri af vanetænkning, at man kan bruge det til en positiv udvikling frem for en hindring” fortæller han.

Den konkrete anvendelse af teorierne spiller en afgørende rolle i Incentos arbejde, pointerer Jacob Christoffer Pedersen:

”Det var vigtigt for os at få inspiration til, hvordan man kan anvende tankegangen mere lavpraktisk. Vores mål ude hos kunderne er jo ikke at revolutionere deres verden eller skabe helt nye verdensforståelser – blot at skabe bevidsthed om, at vi ved at blive i stand til at håndtere komplekse tilstande vil lukke op for et væsentligt større organisatorisk potentiale”.

Four Point Construction

En måde at udvide ledernes bevidsthed på er gennem den såkaldte “Four Point Construction”, hvor lederne bliver sat til at beskrive deres egen situation ”så de så at sige kommer til at udvikle modellen selv – uden terminologi, men med forståelse for, hvad der sker i deres situation”, forklarer Niels Levinsen. ”Vi vil helt sikkert arbejde med “Four Point Construction” i vores kurser. Det er en enkel og effektiv vej til at gøre noget ved det problem, at ledere ofte reagerer på komplekse situationer ved at søge mere kontrol, selvom erfaring viser, at kontrol i en sådan situation er umulig”.

Jacob Chrisoffer Pedersen supplerer:

”Som Snowden siger: Complexity is about evolution from the present state. Det nytter ikke at forsøge at tvinge virkeligheden ned i en planlagt ramme, som i øvrigt er fortidig, så snart den sættes i værk. Jeg ser stor værdi i at tillade sig at drømme – også om fremtidige tilstande – men jeg er helt med på Snowdens tanke om, at det ikke nytter at lave store forkromede planer for, hvordan vi opnår disse tænkte tilstande. Kompromiset er at planlægge nok til at sikre en tryg ramme, men ikke så meget at vi spilder tid på noget, vi ikke kan forudse”.

Fra det globale til det lokale perspektiv

David Snowdens teorier er udviklet med afsæt i hans erfaring med organisationsudvikling og problemløsning i virksomheder mange steder i verden, herunder Australien, USA og Sydafrika. Han har også arbejdet i Danmark, og filosofien kan sagtens anvendes i en dansk kontekst. Incento er allerede godt i gang med at anvende Cynefin:

”Vi har mødt ganske stor interesse fra mange kunder for The Cynefín Framework. Lige nu er vi ved at inkorporere tankegangene og metoderne i projektledelse, men både procesledelse og lederskab er oplagte områder, hvor vi kan få gavn Snowdens arbejde,” fortæller Niels Levinsen.

Læs blogindlæg om hvordan Cynefin Framework bidrager til bedre ledelse og organisationsudvikling

Læs hvordan I kan afdække jeres udgangspunkt med SenseMaker