Oplever du også større uforudsigelighed i projekter?

Den klassiske projektledelse er under pres. Organisationer påvirkes af flere og flere faktorer, og folk omkring et projekt eksponeres konstant for feedback og ny viden. Dette mindsker projektlederens muligheder for at forudsige, endsige forme, adfærden omkring projektet og dermed skabe forudsigelige udfald.

Derfor bevæger projektledelse sig efterhånden væk fra at handle om styring gennem en fastlagt proces, til at handle om at skabe resultater i det dynamiske landskab af meninger, udvikling og uforudsigelighed.

På kurset Uforudsigelighed i Projekter viser vi, hvordan du kan få større udbytte af dine projekter med udgangspunkt i kompleksitetstankegangen. Du vil få praktiske greb til en ny strategi til at lede projekter i komplekse kontekster, hvor du som leder må igangsætte parallelle eksperimenter for at finde den tilgang, der virker bedst.

Udbytte af kurset

Ved at deltage i Uforudsigelighed i Projekter opnår du…

  • Forståelse for, hvorfor klassiske projektledelsesmetoder kommer til kort i en kompleks virkelighed
  • Opmærksomhed på, hvor organisationen så at sige er ude af sync med intentionerne for jeres projekter
  • Supplerende metoder til, hvordan du skaber resultater i uforudsigelige kontekster
  • Øget fokus på at opfange positive og negative tendenser, der kan rumme værdifuldt udviklingspotentiale eller kan modvirke fremdriften i projekter
  • Et sprog, der favner det komplekse og gør det forståeligt

Kontakt os for en uforpligtende snak

Uforudsigelighed i Projekter  afholdes som internt kursus i jeres organisation.

For yderligere information om kurset, kontakt Partner Jacob Christoffer Pedersen.