(BEMÆRK: Dette er en beskrivelse af et 8-dages-forløb. Dette kan til enhver tid kortes ned og tilpasses jeres specifikke behov for værdiskabelse)

Uformel ledelse i en foranderlig virkelighed

 

Sørg for at dine medarbejdere bliver klædt endnu bedre på til at håndtere rollen som uformel leder

I en hastigt foranderlig virkelighed, hvor det for virksomheder ofte er afgørende at kunne agere meget hurtigt, bliver den uformelle lederrolle stadigt vigtigere for at få succes og sikre vedvarende resultater.

Den uformelle leder har et stort ansvar for at skabe resultater gennem og sammen med andre, men uden at have den formelle bemyndigelse i kraft af titlen ”leder”.

For at få succes med uformel ledelse – og undgå at brænde ud i krydspresset mellem forskellige interessenter – er det derfor nødvendigt at kunne håndtere en række særlige udfordringer:

Hvordan skaber man motivation og engagement, når man ikke har det ledelsesmæssige ansvar? Hvordan sikrer man de rigtige ressourcer til sin opgave? Hvordan ”leder” man den/de formelle ledere?

Udbytte af forløbet

  • Deltagerne øger deres selvindsigt og indsigt i andre mennesker – som uformel leder er netop relationen blandt ens vigtigste redskaber
  • Deltagerne får praksisnære kommunikative greb til at kommunikere klart ifm. eksempelvis forandringer, motivation og forhandling
  • Deltagerne bliver i stand til effektivt at navigere i det politiske landskab i virksomheder og organisationer

 

Eksempel på afviklet model for træning af uformelle ledere:

Incento - model for Uformel Ledelse

BEMÆRK: Dette forløb kan altid kortes ned, så vi plukker og designer på en måde, der matcher din organisations behov og ønske om værdiskabelse.

 

Hvordan vi gør det og hvorfor på den måde

Vi tror på, at kompetenceudvikling og træningsforløb skal tage udgangspunkt i deltagernes egen virkelighed. Det gør det nemmere at omsætte det, vi arbejder med, i praksis, og det vil være med til at skabe hurtigere værdi i din virksomhed eller din organisation.

Derfor kommer vi heller ikke med nye modeller, I skal til at efterleve for at få succes. Alt hvad vi gør, tager udgangspunkt i virksomhedens eksisterende modeller og koncepter – og virkeligheden, som deltagerne oplever den (se ”Kick-off” i ovenstående model).

Vi supplerer til gengæld med nye værktøjer og giver mulighed for at træne eksisterende redskaber for at blive klogere på, hvordan de skaber mest mulig værdi hos jer. Vi kalder det Local Best Practice.

 

Læs her om vores arbejde med uformelle ledere i DSV

 

 

 

 

For yderligere information om kurset, kontakt venligst partner Jacob Christoffer Pedersen.

Kontakt os for at høre nærmere