Teamkoordinator: Procesfacilitering og uformel ledelse

Teamorganisering og tværfaglighed er på dagsordenen hos flere og flere organisationer. Dette har bl.a. medført en stigning i antallet af uformelle ledere.

Godt samarbejde skaber bedre resultater, mere effektiv opgavevaretagelse og et bedre psykisk arbejdsmiljø, til gavn for både det enkelte team og hele organisationen.

På Teamkoordinatoruddannelsen lærer du at udfylde rollen som uformel leder, idet du opnår solide kompetencer i at facilitere teamsamarbejde og processer i din organisatoriske virkelighed.

Formål med uddannelsen

Formålet med Teamkoordinatoruddannelsen er at kvalificere medarbejdere, teamkoordinatorer og tovholdere til at lede, udvikle og koordinere samarbejde og andre processer i team.

Du lærer at arbejde med dynamiske proceslederredskaber, og du får indgående forståelse for teamudvikling og samarbejde – herunder hvordan teamet spiller sammen med resten af organisationen, og hvordan man kan håndtere konflikter gennem anerkendende kommunikation.

På kurset får du både konkrete værktøjer samt et teoretisk og kommunikativt fundament for at bedrive uformel ledelse og arbejde med forskellige teamdynamikker.

Teamkoordinator - model - Incento

Udbytte for teamkoordinatoren

Teamkoordinatoruddannelsen giver et kompetenceløft til varetagelse af rollen som uformel leder eller teamkoordinator, herunder:

  • Styrkelse af det personlige lederskab ift. det at facilitere teamsamarbejde
  • Metoder og konkrete redskaber til at styrke udvikling i team og lede udviklingsprocesser
  • Forståelse for teamdynamikker og teamets samspil med resten af organisationen
  • Kompetencer til at kommunikere anerkendende som fundament for teamudvikling
  • Indsigt i dynamikker omkring fordeling af roller, opgaver og ansvar i team
  • Forståelse for og metoder til at forebygge konflikter i teamet

Kompetencegivende forløb

Forløbet kan tilrettelægges over 2-3 dage eller over 6 dage som et officielt kompetencegivende uddannelsesforløb med afsluttende eksamen i Teamledelse på akademi- eller diplomniveau.

 

Kontakt os for at høre nærmere
Stine Halmind