Styrkebaseret Ledelse

Styrkebaseret Ledelse giver ledere og medarbejdere de bedste forudsætninger for at præstere optimalt og engagere sig aktivt i deres arbejde.

A person can perform only from strength. One cannot build performance on weakness” – Peter Drucker

Mennesker præsterer først optimalt, når de får mulighed for at bruge deres styrker i det daglige. De er mere motiverede, mere aktivt engagerede og mere villige til at strække sig for at nå ekstraordinære resultater. Gennem styrkebaseret ledelse kan du som leder skabe de bedste betingelser for optimal trivsel og performance for dig selv og dine medarbejdere.

På kurset lærer du at kortlægge egne og andres styrker samt få overblik over, hvordan forskellige styrker komplementerer hinanden. Du får indblik i bl.a. positiv psykologi, anerkendende kommunikation og styrkebaseret udvikling, og du træner praktiske øvelser, som du kan anvende i din daglige ledelse. Kort sagt får du håndgribelige redskaber til at skabe tillid, motivation og holdbare resultater for dig selv og andre.

Udbytte af kurset

✓ Værktøjer til at gennemføre styrkebaseret udvikling for individer og teams
✓ Viden om positiv psykologi som grundlag for stærkere performance
✓ Træning i at anvende anerkendende kommunikation til at skabe trivsel og motivation
✓ Øvelse i at facilitere processer, der kortlægger menneskers styrker
✓ Redskaber til at introducere styrkebaseret ledelse i din daglige ledelse

Indhold

Styrkebaseret ledelse – hvad og hvorfor?
Hvad er styrker – og hvordan konverteres de til engagement? Vi introducerer centrale begreber og grundlæggende principper for positiv psykologi og styrkebaseret ledelse som middel til trivsel og stærkere præstationer.

Individet i fokus
Vi kortlægger deltagernes styrker på baggrund af VIA Character Strengths Survey. Deltagerne får mulighed for at sparre med hinanden om, hvordan deres styrker kommer til udtryk i hverdagen.

Dine styrker i et nyt perspektiv
Gennem forskellige øvelser får deltagerne nyt perspektiv på deres egne styrker og lærer at kortlægge andres styrker. Vi taler om, hvordan forskellige styrker kan hæmme og fremme kommunikation og samarbejde i teamet eller mellem leder og medarbejdere.

Anerkendende kommunikation i praksis
Introduktion til grundprincipper for anerkendende kommunikation og hvordan de anvendes i dagligdagen. Vi afprøver 5F-modellen som redskab til udvikling i teams med fokus på individuelle og fælles styrker.

Hvordan bringer du styrkerne i spil?
Vi taler om tilgange og teknikker, der muliggør styrkebaseret ledelse i det daglige, herunder redskaber til at højne medarbejdernes motivation, tillid og ejerskab. Deltagerne lærer at udnytte de daglige touch points til at praktisere anerkendelse og skabe øget engagement.

Kontakt os for en uforpligtende snak

Kurset afholdes internt i jeres organisation, så det kan skræddersys jeres specifikke ønsker.

For nærmere information om kurset, kontakt venligst Partner Stine Halmind.